Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης: Πλησιάζουμε το τέλος και αυτά είναι προφητευμένα


Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης: Πλησιάζουμε το τέλος και αυτά είναι προφητευμένα
Αλλά φαίνεται, παιδιά μου, ότι βρισκόμαστε σε μεγάλες εκπλήξεις…
Διότι πλησιάζουμε το τέλος και αυτά είναι Προφητευμένα».
Ποιος είναι ό στόχος μας
Θέλω, παιδιά μου, να μιλήσω για την εποχή πού διερχόμεθα εμείς, οι τελευταίοι άνθρωποι του 20ου αιώνα. Ό αιώνας αυτός, δυστυχώς για τον Χριστιανισμό, έχει αλλάξει ήθη και έθιμα, έχει αλλάξει παραδόσεις, έχει χαλαρώσει τόσα πολλά στους Έλληνες χριστιανούς, οι όποιοι είχαν απτές αποδείξεις ότι ή μεγάλη δύναμις του Παντοδυνάμου θεού προστάτευε το Έθνος των Ελλήνων.
Πριν από πενήντα χρόνια οι άνθρωποι την πίστη τους την κρατούσαν, φύλαγαν την τάξη και είχαν ακέραια την αγάπη προς τον θεό και προς τον άνθρωπο. Δεν γίνονταν αυτά τα παρατράγουδα πού βλέπουμε σήμερα, παιδιά μου, μέσα στην ελληνική οικογένεια, χωρίς σοβαρές υποθέσεις και σοβαρά προβλήματα να γίνεται ή διάλυση της ελληνικής οικογένειας. Γιατί, παιδιά μου, φτάσαμε σ’ αυτό το κατάντημα; Γιατί πέρασαν έθνη από εδώ και μάς δίδαξαν τα ήθη και τα έθιμά τους, εμείς τα ακούσαμε, τα άκολουθήσαμε και αφήσαμε τα δικά μας. Πρώτα την πίστη, πού είχαν οι προπάτορές μας, την αγάπη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη σταθερότητα την ειλικρίνεια, πού έπρεπε να έχει ό άνθρωπος στην καρδιά. τότε αγαπούσε ό ένας τον άλλο. Μέσα στο κάθε χωριό δεν υπήρχαν προβλήματα, όπως βλέπεις τώρα, πού δεν υπάρχει καμιά συνεννόηση μεταξύ των χριστιανών. Υπήρχε αγάπη μεγάλη. Αγαπούσαν οι άνθρωποι τον θεό και μεταξύ τους αγαπιούνταν.
Αλλά σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα και, δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μία καμπή δύσκολη, παιδιά μου. Δύσκολη καμπή από ασφάλειας, από έποψη ειλικρίνειας και πίστεως προς το Θεο.
Ό καθένας από εμάς σηκώνει και μία σημαία δική του δεν υπολογίζει τίποτα. Και βλέπεις αυτό το κατάντημα το σημερινό τού ανθρωπίνου γένους, του ελληνικού γένους. Να μη σάς για τούς άλλους, οι άλλοι βαδίζουν μέσα στο σκοτάδι. Αλλά οι Έλληνες, πού μέχρι τινός είχαν και κρατούσαν το φώς, τη λαμπάδα τού φωτός πού ανέδιδε απ’ τον Ουρανό και από την πίστη προς τον θεό;
Αλλά φαίνεται, παιδιά μου, ότι βρισκόμαστε σε μεγάλες εκπλήξεις Και κατά την Γραφή και κατά τις παραδόσεις της χριστιανικής πορείας από εδώ και πέρα πρέπει να περιμένουμε σοβαρές αλλαγές και πολύ σοβαρές καταστάσεις. Διότι πλησιάζουμε το τέλος και αυτά είναι προφητευμένα. Θα γίνουν όλα, όσα προφητεύουν οι μεγάλοι άνδρες της Εκκλησίας και όσα ό Κύριος έχει αποκαλύψει. θα έλεγα, παιδιά μου, με μια μεγάλη ευχή, εμείς οι τελευταίοι άνθρωποι να μη βρεθούμε σ’ αυτόν τον κυκλώνα να μη βρεθούμε σ’ αυτό το κατάντημα το φοβερό.
Για να γλιτώσουμε κι εμείς από την τελεία καταστροφή, αν θελήσουμε όλοι μας, είναι καιρός ακόμα να μπορέσουμε να βρούμε τον δρόμο μας, τον δρόμο της επιστροφής. Ό δρόμος της επιστροφής είναι ή μετάνοια και ή επιστροφή μας προς τον Χριστό. Εκεί θα βρούμε μόνο παρηγοριά και ζωή αιώνιο, πού μάς υπόσχετε ό Δημιουργός. Ό θεός ό ίδιος, πού ήρθε στη γη για να σώσει τον άνθρωπο, μάς άνοιξε τον δρόμο για τον Ουρανό. Δυστυχώς όμως, παιδιά μου, ένα 20-30% σκέπτεται ότι ή πορεία ότι η πορεία μας δεν είναι εδώ, σ’ αυτή τη ζωή. Ό δρόμος μάς ταξιδεύει και τρέχει ολοταχώς προς τον Ουρανό, γιατί εκεί είναι ή πατρίδα μας, όπως μάς παραγγέλλει ό θείος Απόστολος Παύλος.
Ό άνθρωπος αυτός περιήλθε τότε όλη τη γη και αναμόρφωσε τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων, από άγριους τούς έκανε να είναι πρόβατα. «Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, άλλά την μέλλουσαν έπιζητοϋμεν». (Έβρ. ιγ’ 14). Δεν είναι εδώ ή πατρίδα μας.Έδώ είμαστε περαστικοί. Ήλθαμε, είδαμε και παρήλθαμε. Αλλά πρέπει έδώ να αφήσουμε κάποιο σημάδι στο πέρασμά μας. Όλοι μας! Και ποιό είναι αυτό το σημάδι, παιδιά μου; Είναι ή μεταξύ μας αγάπη, ή ειλικρίνεια, ή πίστη, ή αλήθεια και ή δικαιοσύνη. Γιατί, βλέπετε, μέσα σ’ αυτό το πέρασμα έχουμε και έναν εχθρό του ανθρωπίνου γένους, πού έρχεται και προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να κατακτήσει τη γη. Ή γη είναι του Ουρανού και του θεού, αλλά για ένα διάστημα θα κυριαρχήσει κι αυτός, θα περάσει από τη γη και αλίμονο στους ανθρώπους πού θα βρεθούνε την εποχή εκείνη.
Ναι, έρχεται αυτός και μάς σερβίρει έναν καινούριο νόμο. Όχι αυτόν πού μάς προσφέρει ό Κύριος, την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά, την υγεία, τη μακροθυμία, τη χρηστότητα, την αγαθοσύνη, την πραότητα, την πίστη, την εγκράτεια, τα χαρίσματα τού θεού δηλαδή, τον νόμο του θεού. Αλλά μάς σερβίρει κάποιον άλλο νόμο. Ό άλλος νόμος αυτός είναι: όχι αγάπη, αλλά μίσος, όχι ειλικρίνεια, αλλά ψευτιά, όχι αλήθεια, αλλά συκοφαντία, κακία, αδικία, πλεονεξία, φιλαργυρία και φόνοι! Ποιος θα το πίστευε, μέσα στην Ελλάδα να περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες και να μη γίνουν δύο, τρεις και πέντε φόνοι! Ποτέ δεν γινόταν αυτό. Να πού εκπληρώνεται ή προφητεία, ότι οι άνθρωποι τού καιρού εκείνου δεν θα υπολογίζουν τον άνθρωπο εις καμίαν αξιών.
Αλλά όλα αυτά πού βλέπετε είναι γεγραμμένα. Τα διαβάζουμε και παρέρχονται απαρατήρητα, δυστυχώς, γιατί εμείς, οι τελευταίοι άνθρωποι, δεν προσέχουμε και πολύ. «Έ, έτυχε κάτι να γίνει στην Αθήνα, κάτι να γίνει στη Θεσσαλονίκη, ίσως να γίνει…». Όμως είναι γεγραμμένα και θα περάσουν όλα τα γεγονότα εκείνα, όπου έρχεται αυτός ό φοβερός δαίμων, πού σάς λέγω, να κυριαρχήσει επί της γης και να καταστήσει το βασίλειό του παγκόσμιο.
Και αυτός ό κυρίαρχος θα είναι ό αντίχριστος, πού έρχεται να βασιλέψει για λίγο διάστημα, θα είναι ό καταστροφέας της ανθρωπότητας, θα ανατρέψει το Σύμπαν, θα επιβάλει βία, για να τον προσκυνήσουν οι άνθρωποι. Για τρία χρόνια δεν θ’ αφήσει τίποτα όρθιο, όταν έρθει ό χρόνος. Αλλά λίγο θα είναι το πέρασμά του, για να δείξει και αυτός εκείνα πού έχει μες στην καρδιά του, την κακία δηλαδή. Γιατί έρχεται ό Κύριος και θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα καθαρίσει άπαξ διά παντός και θα φέρει την τάξη την καινούρια, την αιώνια, πού θα είναι τάξη ασάλευτη, μέσα από το χέρι του Δημιουργού πού έπλασε τον άνθρωπο και έκτισε τον Ουρανό και τη γη.
Όμως, για να βρεθούμε κι εμείς, παιδιά μου, σε μια πορεία τέτοια, θέλει λίγο να προσπαθήσουμε, ό καθένας με τη θέληση τη δική του, να αφήσουμε τις μικροδιαφορές μας, να αφήσουμε τα μικρά μας ελαττώματα, να αφήσουμε τούς εγωισμούς.
Και έχουμε ανάγκη αυτή την ώρα από λίγη αγάπη μεταξύ μας, λίγη αγάπη χριστιανική πού θα μένει αιώνια και θα είναι ή πορεία προς τον Ουρανό — με τον τρόπο αυτόν, της αγάπης. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος να βαδίζουμε. Οι δρόμοι πού ακολουθούμε σήμερα είναι παράξενοι και δεν μάς κατευθύνουν προς τον Ουρανό.
Να μη μάς λείπει όμως και ή φιλανθρωπία. Μαζί με την αγάπη, και ή φιλανθρωπία. Μεταξύ μας, αδελφοί μου. Όποιοι έχουν τας δυνάμεις, να βοηθούν τούς αδυνάτους. Γιατί, κατά το παράγγελμα του θεού, οι χριστιανοί είναι όλοι αδελφοί εν Χριστώ. Εκείνη την ημέρα, της Κρίσεως, δεν θα υπάρχει πλούσιος και φτωχός.
Όλοι θα είναι στην ίδια μοίρα αλλά ο καθένας με το έργο, το οποίο θα έχει διαπράξει επί της γης. Και όποιος κατορθώσει να κάνει περισσότερες καλοσύνες, εκείνος θα είναι στην κορυφή- οι άλλοι θα είναι πιο χαμηλά. Δεν ξέρω αν ακολουθείται αυτή ή τακτική, πού μάς την παρέδωσε ή άγια Εκκλησία του θεού, όταν ό Κύριος ετοιμαζόταν να φύγει από τη γη, και είπε: «Αφήνω διαδόχους επί της γης. θέλω να μεριμνάτε, να φροντίζετε και να βοηθάτε τον λαό».
Τέλος, να σάς πω δύο λόγια και για το Μυστήριο της θείας Εξομολογήσεως. Με το Μυστήριο της Εξομολογήσεως, όταν πάει ό άνθρωπος στον Πνευματικό του να εξομολογηθεί, δύο πράγματα κερδίζει- το πρώτο είναι ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες του και το δεύτερο ότι συμβουλεύει ό Πνευματικός: «Παιδί μου, από δώ και πέρα θα πάς στον δρόμο τον ευθύ. Μην πάς στον γκρεμό και τσακίζεσαι, μην πάς εκεί πού είναι ό ψυχικός θάνατος, δηλαδή ή αμαρτία». Και τότε, αν ακολουθήσουμε την πορεία αυτή κι εμείς, να είστε βέβαιοι, παιδιά μου, ότι θα έχουμε τη θέση και την τάξη πού είχανε οι πατέρες μας και οι πρόγονοι και οι άνθρωποι πού φύλαξαν τη χριστιανική πορεία με ακρίβεια και με αγάπη.
Σάς ευχαριστώ πολύ πού είχατε την επιμονή και την υπομονή να με ακούσετε γι’ αυτά τα ολίγα.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Άρθρο τουρκάλας δημοσιογράφου για τα ελληνικά νησιά προκάλεσε σάλο

arthro-tourkalas-dimosiografou-gia-ta-ellinika-nisia-prokalese-salo

Το άρθρο της τουρκάλας δημοσιογράφου, Μελίς Αλπχάν, στην εφημερίδα Χουριέτ με τίτλο «Όταν υπάρχουν τα ελληνικά νησιά γιατί να κάτσουμε να μας κλέβουν στο Αλάτσατι; Ηλίθιοι είμαστε;»
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις αλλά βρήκε και πολλούς σύμφωνους . Ακολουθεί το εν λόγω άρθρο:
«Αγανακτισμένος εμφανίστηκε με δηλώσεις του στην εφημερίδα Γενί Ασιρ ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Μεχμέτ Ισλέρ, με την άποψη όσων ισχυρίζονται πως τα ελληνικά νησιά είναι πιο φθηνά.
Ωστόσο οι δικοί μας εδώ σύμφωνα με τον Ισλέρ «χρησιμοποιούν το ακριβότερο νερό, χρυσοπληρώνουν το αποχετευτικό σύστημα, πληρώνουν φόρους, αγοράζουν το ψάρι με απόδειξη, πληρώνουν την ασφάλεια των εργαζομένων». Περιμένετε έρχεται και το καλύτερο: «Όλα αυτά επειδή εμείς είμαστε πατριώτες! Στα ελληνικά νησιά τίποτα από τα παραπάνω δεν γίνεται».
Έχω την εντύπωση πως επειδή ακριβώς κουραστήκαμε να μας κατακλέβουν εντός των συνόρων μας ενισχύουμε τους έλληνες ‘προδότες’.
Έχοντας πάει μέχρι την Τζούντα (Μοσχονήσι) φυσικά και θα περάσουμε στην Μυτιλήνη, από το Τσεσμέ απέναντι στην Χίο, από το Μπόντρουμ εννοείται πως θα περάσουμε στην Κω, τη Λήμνο και την Κάλυμνο.
Καθώς δεν μαζεύουμε τα χρήματα από τα δέντρα και αντί να αφήσουμε το πορτοφόλι μας στις επιχειρήσεις της ίδιας μας της χώρας, μπορούμε να κάνουμε τις τέλειες διακοπές σε ελληνικά νησιά με λογικές τιμές.
Και στην Ελλάδα υπάρχουν πιο ακριβά νησιά, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Ακόμα και κει όμως οι τιμές είναι χαμηλότερες από το Αλάτσατι*. Και φυσικά η σχέση κόστους-ποιότητας είναι αδιαμφισβήτητη. Πέρα από αυτό, εδώ (στα ελληνικά νησιά) δεν είμαστε καταδικασμένοι σε ακριβά εστιατόρια. Από την άλλη στο Αλάτσατι όχι μόνο στα εστιατόρια αλλά και με το σάντουιτς μας κατακλέβουν.
Στην Μυτιλήνη και τη Θάσο οι τιμές στα εστιατόρια πέφτουν στο ¼ των τιμών του Τσεσμέ και οι διπλάσιες μερίδες τους αρκούν να χορτάσουν όχι 2 αλλά 4 άτομα.
Ας κάνουμε έναν υπολογισμό.
Στην Ελλάδα το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι τριπλάσιο από αυτό στην Τουρκία. Στην Θάσο τρώμε καλαμάρι με 10 Ευρώ (30 τούρκικες λίρες). Στο Αλάτσατι το καλαμάρι πουλιέται 45 με 70 λίρες. Δηλαδή, όταν το κατά κεφαλήν εισόδημα τους είναι τριπλάσιο από το δικό μας το ίδιο πιάτο σερβίρεται στο 1/3 της τιμής του δικού μας.
Αλλά οι δικές μας επιχειρήσεις είναι πατριωτικές, οι Έλληνες είναι ‘προδότες’ της πατρίδας τους.
Δεν θέλω να σταθώ στο αλκοόλ αλλά στην πατρίδα μας το πιο μεγάλο κομπίνα την λουζόμαστε σε αυτόν τον τομέα. Στην Τουρκία η μπίρα που πουλιέται 5 λίρες στην κάβα το ρεστοράν μας την πουλάει για 15-20 λίρες. Στα Ελληνικά νησιά η μπίρα στο παντοπωλείο πουλιέται 3 ευρώ στο ρεστοράν την πίνουμε με 3.5 ευρώ.
Αλλά εμείς είμαστε πατριώτες, οι Έλληνες είναι ‘προδότες’.
Στο Αλάτσατι δεν διανοούμαστε να φάμε πέρκα γιατί πολύ απλά θα πρέπει να κάνουμε λάντζα. Όχι συγγνώμη οι δικοί μας εδώ το ψάρι το αγοράζουν με απόδειξη ενώ ο Έλληνας το πιάνει μόνος του. Ποιός είναι υπεύθυνος για αυτό; Ποιος φταίει για το απάνθρωπο ψάρεμα με τις τράτες ή για αυτούς που πουλάνε ανώριμα, όχι επαρκώς ανεπτυγμένα ψάρια, Ποιος ευθύνεται για τις θάλασσες μας που δεν έμεινε ψάρι;
Α και μετά το θέμα με τις παραλίες. Δεν υπάρχει νόημα να μιλήσω αλλά με πνίγει το δίκιο.
Ενώ σύμφωνα με τον νόμο οι παραλίες είναι δημόσιες οι επιχειρήσεις περιφράζουν τους χώρους, βάζουν και από έναν νταή στην είσοδο και μας παίρνουν τα λεφτά με το ζόρι. Εμείς στις ελληνικές πλαζ μπαίνουμε χωρίς έγνοιες.
2 χρόνια πριν όταν πήγαμε για μπάνιο σε θέρετρο, που επισκεπτόμαστε κάθε καλοκαίρι, στην Τζούντα* μας πήραν 100 λίρες το άτομο (30ευρώ) και καθώς δεν ήμασταν πελάτες του ξενοδοχείου μας απομόνωσαν στις τελευταίες ξαπλώστρες πίσω-πίσω. Όταν πήγαμε σε ένα θέρετρο στην Θάσο πληρώσαμε στην είσοδο 3 ευρώ δηλαδή 9 λίρες και χρησιμοποιήσαμε όλες τις εγκαταστάσεις, από τις ξαπλώστρες, την πισίνα, μέχρι τα ντουζ και το γήπεδο βόλεϊ. Ποια 3 ευρώ και ποια 30;
Χθες σε μία από τις πλαζ της Θάσου πληρώσαμε 7.5 ευρώ (23 λίρες) για 2 ξαπλώστρες. Η τιμή συμπεριελάμβανε και 2 μπύρες. Αν ήμασταν στο Αλάτσατι θα πληρώναμε 50 λίρες στην είσοδο και άλλες 30-40 λίρες για 2 μπύρες.
Επίσης αν δεν σας απασχολεί τόσο η ξαπλώστρα και το φαγητό υπάρχουν δεκάδες ακόμα ανέπαφα χωριά στη Θάσο. Στο Τσέσμε έμεινε μήπως κανένα ανέπαφο μέρος;
Ο Ισλέρ υποτιμά και τις ξύλινες καρέκλες στα ελληνικά νησιά.
Ωστόσο εμάς μας φαίνονται τόσο συμπαθητικές αυτές οι καρέκλες στα τόσο προσεγμένα μαγαζάκια.
Εν ολίγοις κανείς ευτυχέστερος από εμάς όταν βρισκόμαστε στα ελληνικά νησιά.
Αν ο πατριωτισμός μετριέται με τους φόρους που πληρώνουν τότε ας μας δείξουν την αναλυτική φορολογία τους να δούμε πόσο πατριώτες είναι.»
Αλάτσατι:Τα Αλάτσατα (τουρκικά: Alaçatı, Αλατσάτι) ή Αγριλιά είναι πόλη στη Χερσόνησο της Ερυθραίας της επαρχίας της Σμύρνης στη Μικρά Ασία.
Τζούντα -Μοσχονήσι είναι νησί της Τουρκίας που βρίσκεται στον Αδραμυττηνό κόλπο, απέναντι από το Αϊβαλί.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ των ΡΩΣΩΝ – ΤΡΕΜΕΙ η ΕΛΙΤ (video)

syntaraktiki-anakalypsi-ton-roson-tremi-elit-video-2

Γράφει ο Σπύρος Μακρής.
Τρέμει η Χαζάρικη Μαφία, ο Soros, οι Rothschild καθώς και ολόκληρη η Ελίτ που θέλει να καταδυναστεύει τον πλανήτη κερδίζοντας εκατομμύρια από τις ζωές μας.
Μία τρελά απίστευτη ανακάλυψη από Ρώσους επιστήμονες θα μπορούσε να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!
Στις 21/6/2016, Ρώσοι επιστήμονες έκαναν μία εκπληκτική και ιδιαίτερα ιστορική ανακοίνωση χάρη στην επιτυχία μιας τεχνολογίας που ανέπτυξαν μέσω της οποίας μπορούν να αλλάξουν τα πρωτόνια ενός ατόμου και να το «μεταμορφώσουν» σε ένα άλλο…
Σας θυμίζει κάτι από την εποχή των αλχημιστών που προσπαθούσαν να μετατρέψουν τον μόλυβδο σε χρυσάφι; Ακριβώς αυτό.
Σύμφωνα με το geopolitics.co, ύστερα από επιτυχημένες δοκιμές οι κορυφαίοι Ρώσοι επιστήμονες, χημικοί Tamara Sahno και Victor Kurashov, ανακοινώνουν ότι κατάφεραν να μετατρέψουν ένα στοιχείο σε κάποιο άλλο, συμπεριλαμβάνοντας και δικαιώνοντας τους αλχημιστές και τις προσπάθειες αιώνων: την μετατροπή ευτελούς υλικού σε χρυσό.
Αυτή είναι, ίσως, η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ στην ιστορία της ανθρωπότητας!
Η ανακάλυψη, θα μπορούσαμε να πούμε πως έγινε τυχαία, καθώς οι επιστήμονες εργάζονταν πάνω στον τομέα τροφοδότησης διαστημοπλοίων. Ωστόσο, πάνω στις εργασίες αυτές προέκυψε και η μεταστοιχείωση.
Η πρωτοποριακή επιστημονική ανακάλυψη είναι η «ευκαιρία» των χωρών που ανήκουν στο BRICS, οι οποίες δοκίμασαν διάφορες μεθόδους και στρατηγικές για να αντιταχθούν στην Νέα Τάξη Πραγμάτων. Ίσως, γι αυτό δεν χαίρει προβολής από τα παγκόσμια ΜΜΕ.
Όπως είναι αναμενόμενο, η τεχνολογία αυτή, θα είναι το απόλυτο «όπλο» στα χέρια του Πούτιν, ενάντια στο Βαβυλωνιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα!
Δείτε και το επίμαχο απόσπασμα στο video της συνέντευξης τύπου στην Ελβετία:
Για ελληνικούς υπότιτλους: Ρυθμίσεις – Υπότιτλοι – Ρώσικα – Υπότιτλοι – Αυτόματη Μετάφραση – Ελληνικά
Ολόκληρη η συνέντευξη:
Η πατέντα αυτή είναι κατοχυρωμένη με το ρωσικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας RU 2563511 στην Google.

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Μετά το ΚΟΡΑΝΙ στην Αγία Σοφία η Ρωσία ετοιμάζει ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ...!Έξαλλη είναι η Ρωσία με την απόφαση της Τουρκίας, να διαβαστεί το Κοράνι στην Αγία Σοφία, όπως μεταδίδουν τα Ρωσικά ΜΜΕ.

Η Μόσχα θεωρεί την νέα ενέργεια της Τουρκία, ως υπόλειμμα της Οθωμανικής Κυριαρχίας, που προσβάλει τον Χριστιανισμό και για αυτό πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι θα αντιδράσει αναλόγως. 

Βέβαια αντίστοιχες ήταν και οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Γερμανικό Κοινοβούλιο, δήλωσε τα εξής: «η υπερφίαλη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια με τις ατελείωτες προκλήσεις της οδηγεί αυτή την χώρα σε οριστική διάλυση».

Ο κ. Λαβρόφ επιτέθηκε για πρώτη φορά τόσο σκληρά στην Τουρκία, καθώς σχολίασε πως έρχεται το τέλος της!

Βέβαια αναφέρθηκε και στην Γερμανία, για την οποία είπε ότι με την νέα της απόφαση, έρχεται πιο κοντά στην Ρωσία. 

Πλέον αναμένουμε τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις Μόσχας-Άγκυρας…


Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.


Αυτή είναι η υπουργική απόφαση για το εφάπαξ

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση για το εφάπαξ

Ανοίγει ο δρόμος για την πληρωμή των 62.000 εφάπαξ που εκκρεμούν σχεδόν τρία χρόνια σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το «Εθνος» δημοσιοποιεί σήμερα την επίμαχη υπουργική απόφαση που υπεγράφη χθες κι εκδίδεται -εκτός απροόπτου- σήμερα.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του βοηθήματος, βάσει και των αριθμητικών τύπων του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4387. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα πληρωθούν όσοι αποχώρησαν από 1.9.2013.
Για τον χρόνο ασφάλισης μέχρι 1/1/2014 και μετά το ποσό του εφάπαξ ισούται με το ποσό των εισφορών. Για τον χρόνο ασφάλισης πριν από την 1/1/2013 το ποσό αποτελείται από δύο τμήματα και προκύπτει από μαθηματικό τύπο... για δυνατούς λύτες.
Μέχρι 31/12/2013 για μισθωτούς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με εισφορά 4% το εφάπαξ υπολογίζεται στο 60% των αποδοχών επί το δεκαδικό του αριθμού των ετών ασφάλισης ως την παραπάνω ημερομηνία. Οι αποδοχές υπολογίζονται στο μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.
Για τους αυτοαπασχολούμενους με εισφορά 4% ισχύουν όλα τα παραπάνω, όμως ως αποδοχές υπολογίζεται ο μέσος όρος των ασφαλιστικών εισφορών κατηγοριών ασφάλισης επί των οποίων επιβλήθηκαν οι εισφορές την τελευταία πενταετία ως 31/12/2013.
Το νέο εφάπαξ 
pinakas efapax
Το νέο εφάπαξ στο Δημόσιο είναι μειωμένο από 15% ως 18% σε σύγκριση με το βοήθημα που έλαβαν αντιστοιχης ασφαλιστικής ταυτότητας υπάλληλοι που έφυγαν πριν από την 1/9/2013. Σε ό,τι αφορά υπαλλήλους της ΔΕΗ, των δήμων και τους ξενοδοχοϋπάλληλους του ιδιωτικού τομέα το εφάπαξ μειώνεται από 18% ως 20%. Αντίθετα αυξημένο κατά 5% ως και 10% είναι το ποσό του εφάπαξ για τους εμποροϋπάλληλους.
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

7 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους

7 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

Η έρευνα του ΕΒΕΑ αποκαλύπτει όλα όσα συζητάμε μεταξύ μας. Επτά στους δέκα Έλληνες να δηλώνουν αδυναμία να καταβάλουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Πρόκειται για την δεύτερη για το 2016 ποσοτική έρευνα με τίτλο «Οικονομικό Βαρόμετρο», η οποία πραγματοποιείται κατ' εντολή του ΕΒΕΑ από την εταιρία ALCO, ενώ τα ευρήματά της επεξεργάζονται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας (Κε.ΜΕ.) του ΕΒΕΑ. Η έρευνα διεξήχθη μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 και άνω από όλη την Ελλάδα, το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2016.
Δίνοντας την έρευνα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος σχολίασε: «Και από την τελευταία έρευνα του επιμελητηρίου διαφάνηκε ότι το μίγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια βυθίζει την οικονομία στην ύφεση. Φορολογούμενοι και επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση καθώς 7 στους 10 δηλώνουν αδυναμία να καταβάλουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Για μια ακόμη φορά επιμένουμε στην ανάγκη προώθησης και υλοποίησης αναπτυξιακών μέτρων που θα δώσουν μια νέα πνοή στην αγορά».
Αναλυτικότερα, στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με την αξιολόγηση των αποφάσεων της κυβέρνησης για τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, το 89% των συμμετεχόντων θεωρεί πως οι αποφάσεις που έχουν παρθεί θα οδηγήσουν την οικονομία σε ύφεση. Μόλις το 6% των συμμετεχόντων δείχνει να εμπιστεύεται τις πρόσφατες αυτές αποφάσεις της κυβέρνησης για να οδηγηθεί η χώρα στην ανάπτυξη, ενώ το 5% δεν εξέφρασε κάποια άποψη για το θέμα αυτό.
Επιπλέον, η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση διαφαίνεται και από το δεύτερο ερώτημα της έρευνας. Το 78% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, ενώ μόλις το 7% πιστεύει ότι η τρέχουσα οικονομική πολιτική είναι σε θέσει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ολοκληρώνοντας, το 15% δεν συμμετείχε, σημειώνοντας αρκετά υψηλό ποσοστό αποχής.
Το τρίτο ερώτημα επικαιρότητας, αναφέρεται στις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, όπου το 69% όσων συμμετείχαν θεωρεί πως δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις για το 2016.
Το ποσοστό αυτό είναι 10% μεγαλύτερο από ότι ήταν σε αντίστοιχο ερώτημα που τέθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Επιπλέον, το 21% θεωρεί πως θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις του -το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 10% από την έρευνα του Φεβρουαρίου του 2014-, ενώ το 10% δεν παρείχε κάποια εκτίμηση.
Στο πρώτο από τα δυο πάγια ερωτήματα που παραδοσιακά θέτει το ΕΒΕΑ σε κάθε βαρόμετρο, το οποίο αναφέρεται στον δείκτη αισιοδοξίας των πολιτών για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας, το 78% των πολιτών διατηρεί απαισιόδοξη στάση με μόλις 2% βελτίωση από το προηγούμενο ποσοστό του Φεβρουαρίου, το 14% των συμμετεχόντων είναι αισιόδοξοι και το 8% επέλεξε να μην απαντήσει.
Στο δεύτερο από τα δυο αυτά ερωτήματα, το οποίο αναφέρεται στον προσωπικό δείκτη αισιοδοξίας, το 76% των συμμετεχόντων είναι απαισιόδοξοι για την πορεία των προσωπικών τους οικονομικών, με μόλις 3% βελτίωση από τη προηγούμενη έρευνα, ενώ το 16% των συμμετεχόντων διατηρούν θετική στάση και το 8% δεν διατύπωσε κάποια άποψη.

Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.


100 ευρώ απόδειξη, τα 60,5 στο κράτοςΗ «προσομοίωση» των μέτρων που πέρασε η κυβέρνηση από τη Βουλή, με βασικό επιχείρημα ότι πλήττουν τους λίγους «έχοντες» και προστατεύουν τους πολλούς, (μάλιστα δόθηκε και πολιτική διάσταση με κυβερνητικά στελέχη να δηλώνουν ότι τιμωρούνται όσοι ψήφισαν «ναι» στο δημοψήφισμα), αποκαλύπτει απίστευτα συμπεράσματα:
1. Για κάθε 100 ευρώ απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδεται, θα πρέπει να αποδίδονται ακόμη και 60 ευρώ στο κράτος υπό μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ετσι, το κίνητρο μη έκδοσης της απόδειξης έγινε μεγαλύτερο από ποτέ. Η απόδειξη σε μια ταμειακή μηχανή που έχει εγκατασταθεί σε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ατομική ή προσωπική) ή αντίστοιχα το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ενσωματώνει:
• ΦΠΑ 24%.
• Φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης που κυμαίνεται από 22% έως 55%.
• Ασφαλιστική εισφορά (20% για την κύρια σύνταξη, 7% για την επικουρική αν υπάρχει και 6,95% για τον κλάδο υγείας).
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η έκδοση μιας απόδειξης 100 ευρώ θα υποχρεώνει τον εκδότη-επιχείρηση, να καταβάλει στο κράτος τουλάχιστον 60,5 ευρώ (24 ευρώ σε ΦΠΑ, τουλάχιστον 20,5 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές και 16 ευρώ σε φόρους). Πρόκειται για το ισχυρότερο κίνητρο φοροδιαφυγής που υπήρξε ποτέ στη χώρα. Και μάλιστα, χωρίς να υπάρχει «γραμμή άμυνας». Μετά την τελευταία αναθεώρηση, τα πρόστιμα για τη μη έκδοση απόδειξης είναι ελάχιστα (σ.σ. ελεγκτής της εφορίας έλεγε στην «Κ» ότι πλέον δεν έχει νόημα να βγαίνουν συνεργεία ελέγχου).
2. Το κόστος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα εκτινάσσεται πάνω από το 50% για ένα εκατομμύριο επιτηδευματίες και επαγγελματίες. Σε ομόρρυθμη εταιρεία με δύο εταίρους, η οποία θα εμφανίσει κέρδη 68.000 ευρώ, θα απομείνει τελικώς καθαρό μηνιαίο εισόδημα της τάξεως των 1.200 ευρώ στον καθένα. Από τα 68.000 ευρώ, τα 18.447 ευρώ θα πάνε στο ασφαλιστικό ταμείο. Από τα 50.000 ευρώ που θα απομείνουν, τα 21.000 ευρώ θα δοθούν για τέλος επιτηδεύματος, φόρο 29% επί των κερδών, προκαταβολή φόρου επόμενου έτους (θα φτάσει στο 100% το 2017) και εισφορά αλληλεγγύης. Θα απομείνουν 29.000 ευρώ για τους δύο εταίρους ή 1.200 ευρώ τον μήνα στον καθένα. Ηδη οι λογιστές κατακλύζονται από αιτήματα για διακοπές εργασιών και μεταφορές εδρών μέχρι στησίματα «βιοτεχνιών» έκδοσης εικονικών τιμολογίων.
3. Ο συνδυασμός της αύξησης του φόρου εισοδήματος αλλά και του ΕΝΦΙΑ για τις μεσαίες και μεγάλες ακίνητες περιουσίες –επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων– εκτινάσσει τον φορολογικό συντελεστή επί του εισοδήματος από ακίνητα στο 50-60%. Δεν γλιτώνουν ούτε οι εταιρείες επενδύσεων, με αποτέλεσμα να είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος αναστολής επενδυτικών πλάνων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
4. Η Ελλάδα καθίσταται η ακριβότερη –από πλευράς φόρων και εισφορών– χώρα για τα στελέχη επιχειρήσεων. Ενεργοποιώντας τον υψηλό συντελεστή (52,5% ή 55%) ακόμη και από τις 40.000 ευρώ και επιβάλλοντας από τις υψηλότερες εισφορές στον κόσμο, το σύστημα υποχρεώνει τον εργοδότη να επιβαρύνεται πλέον με 77.823 ευρώ τον χρόνο προκειμένου το στέλεχός του να εισπράττει στο τέλος καθαρά περίπου 2.370 ευρώ τον μήνα.
5. Το κίνητρο για το λαθρεμπόριο έγινε ισχυρότερο από ποτέ: στα καύσιμα, ο συντελεστής έχει ξεπεράσει πλέον το 70% και είναι από τους τρεις υψηλότερους στην Ευρώπη, ενώ στα τσιγάρα ένα πακέτο θα φορολογείται με πάνω από 80%.
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Η Δημοσκόπηση του έπεσε απ’ τα χέρια: Πανικός Τσίπρα, ποιο κόμμα έκπληξη στη ΒουλήΤι δείχνει η νέα δημοσκόπησης ALCO για την κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα;
Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει νέα δημοσκόπηση της Alco που δημοσιεύει την Κυριακή η εφημερίδα το Πρώτο Θέμα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της δημοσκόπησης ALCO φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο φτάνει στις 7,5%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης ALCO, στην αναγωγή των προτιμήσεων επί των έγκυρων ψηφοδελτίων η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 25,4% έναντι17,9% του ΣΥΡΙΖΑ.
Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή με ποσοστό 8,1% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,5% και η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 4,3%.
Την έκπληξη κάνει η Λαϊκή Ενότητα η οποία μπαίνει στο κοινοβούλιο με ποσοστό 3,1%, όπως και η Ένωση Κεντρώων με 3%.
Αντιθέτως εκτός Βουλής στη δημοσκόπησης ALCO μένουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,4% και το Ποτάμι με 2,2%
Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 19,6%.
Σε ερώτηση για το αν εμπιστεύεστε τον Αλ. Τσίπρα, το 75% των πολιτών απάντησε στηδημοσκόπησης ALCO όχι, το 17% ναι και το 8% δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Στην ερώτηση για το αν «ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικά τη διακυβέρνηση, πρέπει να σχηματιστεί άλλη κυβέρνηση από τη σημερινή Βουλή;» το 30% απάντησε ότι θέλει να σχηματιστεί άλλη κυβέρνηση από τη Βουλή, το 28% εκλογές, το 25% δεν ξέρω /δεν απαντώ ενώ το 17% δείχνει εμπιστοσύνη στην σημερινή κυβέρνηση.
Επίσης το 72% θεωρεί την πρόσφατη συμφωνία στο Eurogroup αρνητική, το 11% θετική ενώ δεν απάντησε το 17%. Σε ότι αφορά τον στόχο για το χρέος το 80% των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση απέτυχε να τον εκπληρώσει. μόλις το 8% θεωρεί ότι πέτυχε ενώ το 12% δεν απάντησε.
Η συμμετοχή των πολιτικών προσώπων σε offshore θεωρείται λάθος για το 92% των πολιτών, ενώ μόλις το 3% απάντησε σωστό. Το 5% δεν απάντησε.
Τέλος, σε ερώτηση για το αν οι πολίτες θεωρούν ότι με τα νέα μέτρα θα θεπεραστεί η κρίση το 82% απαντά όχι, το 10% ναι και το 8% δεν απάντησε.
Από τη δημοσκόπησης ALCO φαίνεται επίσης πως υπάρχει αρνητικό κλίμα στους πολίτες για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετά και την ψήφιση των νέων σκληρών μέτρων που φέρνουν ανατροπές στις ζωές όλων των πολιτών.
Τα ευρήματα δείχνουν «βουτιά» στη δημοτικότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς η αποδοχή από την ελληνική κοινωνία έχει πέσει κατακόρυφα και η εικόνα της τραυματίζεται συνεχώς εν μέσω του σκληρού πακέτου των μέτρων τα οποία υιοθέτησε πρόσφατα και θεωρούνται απαράδεκτα από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
Πλήγμα έχει δεχθεί και το ηγετικό προφίλ του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα οδηγώντας σε μεγαλύτερο άνοιγμα την ψαλίδα της διαφοράς που χωρίζει την αξιωματική αντιπολίτευση από την κυβερνητική παράταξη.
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Έτσι θα κρατάει περισσότερο η μπαταρία σε Android

Έτσι θα κρατάει περισσότερο η μπαταρία σε Android

Οι χρήστες των Android συσκευών μπορούν να έχουν έως και 20% μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας στο κινητό τους και πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Ποιος είναι ο τρόπος; Έχει σχέση με την εφαρμογή του Facebook: Διαγράφοντας τη συγκεκριμένη εφαρμογή από το κινητό σας εξοικονομείτε 20% μπαταρία!
Για πολλούς η εφαρμογή του Facebook είναι μια από αυτές που χρησιμοποιούν περισσότερο, αλλά δυστυχώς είναι και μια από αυτές που ξοδεύουν την περισσότερη μπαταρία στο κινητό. Το κόλπο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Russell Holly, blogger τεχνολογίας και συντάκτη στο Android Central και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από πολλούς χρήστες Android που το δοκίμασαν και μοιράστηκαν την εμπειρία τους στο διαδίκτυο και κυρίως στο Reddit.
Πολλοί υποστήριξαν ότι διαγράφοντας την εφαρμογή του Facebook κατάφεραν να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους έως και 20%, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν και αναφορές για αυξημένες ταχύτητες στη λειτουργία του κινητού γενικότερα.
Αν τώρα χρησιμοποιείτε το Facebook κυρίως για να επικοινωνήσετε μέσω Messenger, τα νέα είναι πιο ευχάριστα, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun, το Facebook Messenger σαν εφαρμογή δεν καταναλώνει την ίδια μπαταρία με την εφαρμογή του Facebook. Επιπλέον μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε κανονικά ακόμη και αν έχετε διαγράψει την εφαρμογή του Facebook από το κινητό σας.
Έτσι αν θέλετε να έχετε μπαταρία για περισσότερες ώρες, αλλά παράλληλα θέλετε να ελέγξετε και τι συμβαίνει στο κοινωνικό σας δίκτυο, η σύνδεση σε αυτό μέσω του browser, είναι μια καλή λύση. Επιπλέον, αν πρόκειται να είστε για πολλή ώρα εκτός σπιτιού και δεν μπορείτε να φορτίσετε αλλιώς το κινητό σας, τότε ξέρετε πώς μπορείτε έστω και προσωρινά να εξοικονομήσετε την πολύτιμη μπαταρία του κινητού σας για περισσότερο χρόνο.
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Πατέντα της Samsung για αναδιπλούμενο κινητό

Samsung-flexible-display-smartphone

Η Samsung έχει καταθέσει αίτηση ευρεσιτεχνίας για τη δημιουργία ενός αναδιπλούμενου κινητού που μπορεί να κάνει την εμφάνισή του το 2017. 
Η πατέντα που κατατέθηκε στο USPTO από τη Samsung αφορά στη δημιουργία ενός νέου high end Galaxy smartphone, το οποίο μπορεί να διπλώνει στη μέση του πλαισίου του, μειώνοντας τις εξωτερικές του διαστάσεις. Όταν είναι διπλωμένη η συσκευή της Samsung αποκαλύπτεται η θύρα φόρτισης, κάτι που δεν ισχύει όταν είναι ανοιγμένο στην πλήρη έκτασή του.
Σύμφωνα με το Phone Arena, η πατέντα της Samsung είχε κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2015, αλλά τώρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Δεν είναι σαφές εάν αυτή η ευρεσιτεχνία της Samsung θα βρει τη θέση της στο εμπόριο σε κάποιο νέο μοντέλο, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάτι τέτοιο.
samsung patent Σύμφωνα με το Phone Arena, δεν πρέπει να αναμένουμε να δούμε ένα αντίστοιχο μοντέλο από τη Samsung σύντομα, αλλά μας δείχνει την τάση που επικρατεί στους κατασκευαστές που πιθανότατα θέλουν να δουν το αναδιπλούμενο κινητό τηλέφωνο να επιστρέφει.
Το Phone Arena αναφέρει ότι και η Apple ασχολείται με την τεχνολογία του nanowire, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να ασχοληθεί με το πεδίο των αναδιπλούμενων συσκευών.
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Oι Ελληνες έρχονται! Η «προειδοποίηση» που ακούγεται σε όλη την Ουάσινγκτον«Ναι, το Μουσείο του National Geographic δέχεται εισβολή από τους Ελληνες», γράφει η ιστοσελίδα του μουσείου στην Ουάσιγκτον που από τις 2 Ιουνίου θα υποδεχθεί τη σπουδαία έκθεση «Οι Ελληνες: Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο»

Εχοντας παρουσιαστεί σε Μόντρεαλ, Οτάβα, Καναδά και προκαλώντας πυροδοτώντας πλήθος δημοσιευμάτων αλλά κυρίως φέρνοντας ουρές επισκεπτών, η έκθεση φτάνει στην Ουάσινγκτον, στον τελευταίο της σταθμό, με τα επίσημα εγκαίνια να γίνονται το βράδυ της Τετάρτης. Και το National Geographic είναι έτοιμο να την αναδείξει σε ένα από τα γεγονότα της χρονιάς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Eίναι άλλωστε η μεγαλύτερη έκθεση τέτοιου είδους που περιόδευσε στη Βόρειο Αμερική τα τελευταία 25 χρόνια.

«Οι Ελληνες έρχονται. Οι Ελληνες έρχονται» διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του μουσείου, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ένα ομοίωμα του Δούρειου Ιππου θα στηθεί στην αυλή του κτιρίου ως ένα «κομμάτι αρχαίας ελληνικής ιστορίας». Εχει μήκος 8 μέτρα και ύψος περίπου 6 μέτρα και θα μείνει για τρεις μήνες στον εξωτερικό χώρο του μουσείου.
Η έκθεση υπόσχεται ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία 5.500 ετών πολιτισμού, φιλοσοφίας, ποίησης της αρχαίας Ελλάδας, από τον Αγαμέμνονα (ναι, παρουσιάζεται και η συγκλονιστική νεκρική προσωπίδα ανδρικής μορφής, γνωστή ως προσωπίδα «Αγαμέμνονα») μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο. Περισσότερα από 550 εκθέματα από 22 ελληνικά μουσεία συνθέτουν τον κορμό αυτής της έκθεσης που προκαλεί δέος και θεωρείται από τις σημαντικότερες που έχουν παρουσιαστεί διεθνώς.
Greek Exhibit_cr_Mark_Thiessen_National_Geographic_9235
Εχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πως στην Ουάσινγκτον εστιάζουν την προωθητική πολιτική τους για την έκθεση, στο γεγονός πως καταγράφονται μέσω των εκθεμάτων κομβικές στιγμές για τη γέννηση της Δημοκρατίας στην Αθήνα. Το πολιτικό μήνυμα είναι ισχυρό, πλάι σε αυτό του πολιτισμού και της φιλοσοφίας για την αμερικανική πρωτεύουσα, ενώ έχει υιοθετηθεί το #TheGreeks για την επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αφήγηση της έκθεσης περνά μέσα από μυθικές αλλά και ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Αγαμέμνονας, ο Ομηρος, ο Αισχύλος, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Δημοσθένης, ο Περικλής, ο Φίλιππος Β’, ο Μέγας Αλέξανδρος αλλά και απλοί πολίτες.
Greek Exhibit_cr_Mark_Thiessen_National_Geographic_9211
Εκτός από την έκθεση, το National Geographic δημιούργησε μια τρίωρη σειρά με τίτλο «Οι Ελληνες», η οποία θα μεταδίδεται από τις 21 Ιουνίου 2016 στο PBS.  Yπενθυμίζουμε ότι πρώτος σταθμός της έκθεσης ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο Pointe-à-Callière Montreal Archaeology and History Complex στο Μόντρεαλ του Καναδά (12 Δεκεμβρίου 2014 έως 26 Απριλίου 2015) και ακολούθησε το Canadian Museum of History στην Οττάβα (5 Ιουνίου 2015 έως 12 Οκτωβρίου 2015). Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε το Field Museum στο Σικάγο (26 Νοεμβρίου 2015 έως 10 Απριλίου 2016).
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

ΒΟΜΒΑ ΠΟΥΤΙΝ! "Ελλάδα πάρε τα όπλα μας..."Ανατρέπει τα πάντα η πρόταση του... 
Ρώσου προέδρου, στα πλαίσια της ελληνορωσικής αμυντικής συμφωνίας, καθώς ο Βλάντιμιρ Πούτιν προτείνει την προμήθεια μαχητικών Su-35ΒΜ ή MIG-35S Fulcrum-F, μέσω leasing ή ανταλλαγής εν μέρει με αγροτικά προϊόντα.

Η αμυντική συμφωνία συνεργασίας συμπεριλαμβάνει και την διακρατική συμφωνία του 2007, με 1,2 δις ευρώ. Με το ποσό αυτό θα αγοράζονταν TOMA 420 BMP-3HEL, ύστερα από πρόταση του Ρώσου προέδρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αθήνα.

"Είδες τι έκαναν τα ρωσικά όπλα στην Συρία. Ούτε να απογειωθούν δεν μπορούσαν τα τουρκικά F-16 από το φόβο μην καταρριφθούν μετά το ύπουλο κτύπημά τους" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν στον Αλέξη Τσίπρα.

"H κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δεν της επιτρέπει να προχωρήσει σε αγορά πανάκριβων δυτικών μαχητικών, ενώ εμείς μπορούμε να τους δώσουμε μαχητικά 4++ γενιάς και να μας πληρώσουν με αγροτικά προϊόντα. Η ρωσική αγορά μαχητικών κανονικά θα πρέπει να είναι μονόδρομος αν η Ελλάδα θέλει υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους κτήσης και συντήρησης μαχητικά για να διατηρήσει τα κεκτημένα στην περιοχή της", υπογράμμισε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του κρεμλίνου.

Αν η Ελλάδα προχωρήσει τελικά στη συμφωνία αυτή, τότε το κόστος για 60 μαχητικά αεροσκάφη θα ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που απαιτείται για την πιστοποίηση δυτικών όπλων.

Οι παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τα τέλη του 2018. Ήδη, η ρωσική Αεροπορία Ναυτικού έχει αρχίσει να παραλαμβάνει αεροσκάφη νέας γένιας, SU-30SM και VKS.

Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται. 

O B.Πούτιν απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή: «Ευχαριστώ την Ελλάδα για την φιλοξενία - Μας ενώνουν αιώνιοι δεσμοί»...Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν απέστειλε σήμερα ευχαριστήρια επιστολή για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την φιλοξένια που του πρόσφεραν κατά την επίσκεψή του στην χώρα και εύχεται στους Ελληνες ευημερία και ευμάρεια.
Είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος πρόεδρος αποστέλει θερμή ευχαριστήρια επιστολή σε χώρα που επισκέφθηκε δείχνοντας έτσι την σημασία που είχε για αυτόν η επίσκεψη αυτή αλλά και το όντως πολλά υποσχόμενο κλίμα που δημιούργησε μεταξύ των δύο χωρών.
Με ευχαριστήρια επιστολή του που απέστειλε στην «Καθημερινή» (όπου και είχε αρθρογραφήσει), ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει συγκινημένος από τη θερμότητα και εγκαρδιότητα της οποίας έτυχε η ρωσική αντιπροσωπεία  στην Ελλάδα κατά της διάρκεια της επισκέψης του, υπογραμμίζει την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών και εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω.
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της επίσκεψης τονίζει ότι «οι συνομιλίες μας απέδειξαν ότι οι θέσεις της Ρωσίας και της Ελλάδας στα περισσότερα υπό συζήτηση θέματα είναι αρμονικές. Το πιο σημαντικό είναι ότι μιλάμε όχι μόνο ως εταίροι αλλά και ως παλιοί φίλοι. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται στις αιώνιες παραδόσεις της πνευματικής και πολιτιστικής συγγένειας των λαών μας.»

Εκφράζει δε την βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης θα δώσουν νέα ώθηση στην εμβάθυνση της αλληλοκατανόησης και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Die Welt: "Ένα κύμα μίσους για τη Γερμανία κατακλύζει την Ευρώπη"

"Προωθείται πλέον η εικόνα του μισητού Γερμανού ο οποίος δεν διστάζει να υποτάξει μικρά κράτη"
«Ένα κύμα μίσους για τη Γερμανία κατακλύζει την Ευρώπη» τιτλοφορείται δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt, το οποίο υποστηρίζει ότι το μίσος για το Βερολίνο έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας και έχει διαχυθεί σε όλη σχεδόν την ήπειρο.


«Μέχρι και πριν από ένα χρόνο η κατάσταση ήταν διαφορετική. Ο γερμανικός λαός παρουσιαζόταν στον αμερικανικό, τον ιταλικό ακόμη και στον αυστριακό Τύπο ως αυτός που έλυνε προβλήματα, έκανε μακροπρόθεσμα σχέδια, ως το πρότυπο που θα έπρεπε να ακολουθούν όλες οι σύγχρονες χώρες», παρατηρεί η εφημερίδα.
Τώρα πια όμως, συνεχίζει το δημοσίευμα, «προωθείται η εικόνα του μισητού Γερμανού ο οποίος δεν διστάζει να υποτάξει μικρά κράτη, ο οποίος αψηφά τις ειρηνευτικές συνθήκες με τον εθνικισμό του και γεμίζει ανυπεράσπιστες οικονομίες με τον στρατιωτικό του εξοπλισμό.
«Το μίσος για τη Γερμανία έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα όρια της Ελλάδας και έχει εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει η εφημερίδα και εξηγεί: «Στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης γίνεται λόγος για βασανιστές κρατών, για τη μανία της Γερμανίας να υπερισχύσει ‘όλων’. Για μια Ευρώπη την οποία και πάλι η Γερμανία βομβαρδίζει μέχρι να την καταστρέψει και τώρα παρακολουθεί από ψηλά τη θέα. Για το ένστικτο των Γερμανών για παντοδυναμία. Για το τέταρτο Ράιχ. Στην Πορτογαλία εμφανίζεται ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ως η μεγαλύτερη απειλή για την ήπειρο, πολύ μεγαλύτερη από την τρομοκρατία και τον λαϊκισμό».


Όμως και σε πιο μετριοπαθείς χώρες, όπως για παράδειγμα στο Βέλγιο, έχει αλλάξει σημαντικά ο τόνος, επισημαίνει η Welt: Η φλαμανδική εφημερίδα De Standaard γράφει για τη «Γερμανία και τους 18 νάνους», επισημαίνοντας ότι πλέον δεν πρόκειται «για τη συμπαθητική χώρα της επανένωσης».


«Ο Ιταλός κοινωνιολόγος Λέλιο Ντεμικέλις έγραψε σε κείμενό του: ‘Όπως ο Βίλι Μπραντ κάποτε υποκλίθηκε στη Βαρσοβία, έτσι τώρα αναγκάζει η Μέρκελ τους Έλληνες και τους άλλους Ευρωπαίους να υποκλιθούν στο Βερολίνο’. Οι αφορισμοί αυτοί δεν περιορίζονται γεωγραφικά», σημειώνει η εφημερίδα και προσθέτει: «Η διαδικτυακή εκστρατεία μποϊκοτάζ γερμανικών προϊόντων #BoycottGermany ξεκίνησε από την Ισπανία».


Ακόμη και ο Αυστριακός καγκελάριος Βέρνερ Φάιμαν, αν και κάπως πιο διπλωματικά, υιοθετεί ανάλογη ρητορική, σύμφωνα με τη Welt. Όπως σημειώνει τέλος το δημοσίευμα και ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ζαν Άσελμπορν έκανε λόγο επανειλημμένα για τα «φαντάσματα του παρελθόντος», ενώ ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι μίλησε για την «αφάνταστη ταπείνωση» των Ελλήνων από τη Γερμανία.


Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.