Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Ξεκινά η περίοδος των χειµερινών ψεκασµώνΑυτή την περίοδο, ιδιαίτερα µετά το κλάδεµα των οπωροφόρων δέντρων, είναι απαραίτητη η εφαρµογή ενός χειµερινού ψεκασµού.

Ο χειµωνιάτικος καιρός επιτρέπει τη χρήση χειµερινών πολτών, η εφαρµογή των οποίων έχει σκοπό να θανατώσει τα ενήλικα έντοµα και ακάρεα που διαχειµάζουν στις φυτικές επιφάνειες, καθώς και τα αυγά τους. 

Οι χειµερινοί πολτοί ανήκουν στα σκευάσµατα που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία, ωστόσο καλό είναι να χρησιµοποιούνται και στη συµβατική επειδή δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η χρήση τους επιτρέπεται µόνο σε φυλλοβόλα δέντρα και θάµνους και µόνο όταν τα φυτά αυτά βρίσκονται σε πλήρη χειµερινό λήθαργο όπως αυτή την εποχή. Εξαίρεση, ωστόσο, σύµφωνα µε τους ειδικούς, αποτελεί η ροδακινιά, πολλές ποικιλίες της οποίας είναι ευαίσθητες. 

Πάντως εάν γνωρίζουµε ότι η συγκεκριµένη ποικιλία ροδακινιάς δεν έχει πρόβληµα, τότε επιτρέπεται η χρήση ενός χειµερινού πολτού. Να σηµειωθεί ότι κατά τον ψεκασµό το υγρό πρέπει να καλύψει όλη την επιφάνεια των δέντρων, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κουφώµατα και κουφάλες, όπου και διαχειµάζουν τα έντοµα.


Παράταση μέχρι 27 Φλεβάρη για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια


Με πακέτο «πυροσβεστικών» και µάλλον καθυστερηµένων αποφάσεων κι εγκυκλίων που και πάλι δεν λύνουν εξ ολοκλήρου το πρόβληµα σπεύδουν οι υπηρεσίες των υπουργείων Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης να σβήσουν τη φωτιά που άναψαν στους αγρότες τα ηλεκτρονικά µισθωτήρια γης.
Λύση για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, χειρόγραφα οι δηλώσεις για ενοίκιο κάτω των 80 ευρώ

Επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ στο προηγούµενο φύλλο της Agrenda, την περασµένη Παρασκευή και ύστερα από συνεννόηση µε τον Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Μόσχο Κορασίδη η επικεφαλής της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων, Κατερίνα Σαββαϊδου, εξέδωσε αποφάσεις κι εγκυκλίους µε τις οποίες:
Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης αγροτικών εκτάσεων για τις εκµισθώσεις που συνάφθηκαν µέχρι 31-12-2014, έως την 27/2/2015.
Καθίσταται προαιρετική η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για τους εκµισθωτές αγροτικών εκτάσεων, εφόσον το µηνιαίο µίσθωµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ ανά µήνα.
∆ίνεται πλέον η δυνατότητα να µην συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία των συνεκµισθωτών-συνιοδιοκτητών κατά την υποβολή της δήλωσης στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να µπορούν να παρασχεθούν εγγράφως εφόσον ζητηθεί από τις φορολογικές αρχές.
Η τελευταία εγκύκλιος έχει ως στόχο να αντιµετωπιστούν οι πολύ συχνές περιπτώσεις γεωργικής γης που ανήκουν στη συνιδιοκτησία πολλών και συχνά αγνώστων µεταξύ τους ατόµων. Κάτι που καθιστά ανέφικτη τη σωστή και εµπρόθεσµη υποβολή τη δήλωση των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης και, κατ’ επέκταση, θέτει σε κίνδυνο καλλιεργητικά δικαιώµατα.
Ωστόσο το πρόβληµα παραµένει για τους αγρότες που νοικιάζουν καλλιεργήσιµη γη από έναν και µόνο ιδιοκτήτη, ο οποίος για δικούς του λόγους (αµέλεια, αδιαφορία, ιδιοκτησιακές εκκρεµότητες κ.α.) δεν είναι διατεθειµένος να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση. Τα καλλιεργητικά δικαιώµατα των εν λόγω παραγωγών παραµένουν στον αέρα.
Οι ανακοινώσεις της ΓΓ Εσόδων
 «Προκειµένου να ικανοποιηθούν πάγια αιτήµατα ενός πολύ µεγάλου αριθµού αγροτών και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος απώλειας των ενισχύσεων που συνδέονται µε τις καλλιεργούµενες εκτάσεις, αλλά και για την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων, η Γενική Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, υπέγραψε Αποφάσεις µε τις οποίες:
1) Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης αγροτικών εκτάσεων για τις εκµισθώσεις που συνάφθηκαν µέχρι 31-12-2014, έως την 27/2/2015.
2) Γίνεται προαιρετική η  υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για τους εκµισθωτές αγροτικών εκτάσεων, εφόσον το µηνιαίο µίσθωµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ ανά µήνα».
Επιπλέον, κατόπιν της διαπίστωσης ότι «στην πράξη αρκετές γεωργικές εκτάσεις ανήκουν στην συνιδιοκτησία πολλών και µερικές φορές αγνώστων µεταξύ τους ατόµων, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτη η εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων» αποφασίστηκε ότι «για την διευκόλυνση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, οι υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας κατά την εκµίσθωση αγροτικών εκτάσεων, δύνανται να µην συµπληρώνουν τα στοιχεία όλων των συνεκµισθωτών κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω δήλωσης. Τα στοιχεία όµως αυτά θα παρέχονται εγγράφως, εφόσον ζητούνται, από τις φορολογικές αρχές».
Yπενθυµίζεται ότι «οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης υποβάλλονται από 1/1/2014 και µετά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτυακής εφαρµογής της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr, προκειµένου εκ των υστέρων να διενεργηθούν διασταυρώσεις για φορολογικούς σκοπούς».
Για την υποβολή των στοιχείων αυτών απαιτείται µεταξύ άλλων και η αναγραφή όλων των εκµισθωτών (συνεκµισθωτών) και ο Α.Φ.Μ. του µισθωτή.


Το Bloomberg για τον Βαρουφάκη: Λαμπρός οικονομολόγος που προκαλεί νευρικότητα

Το Bloomberg για τον Βαρουφάκη: Λαμπρός οικονομολόγος που προκαλεί νευρικότητα

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο νέος υπουργός οικονομικών της Ελλάδας είναι ένας λαμπρός οικονομολόγος, υποστηρίζει το Bloomberg σε άρθρο του.
"Έχει προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την καυστική κριτική του κατά της λιτότητας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τους διεθνείς πιστωτές της. Ανάμεσα στις ατάκες του που έχουν μείνει αξέχαστες : η περιγραφή του ελληνικού προγράμματος βοήθειας ως "δημοσιονομικό εικονικό πνιγμό" και η σύγκριση του ευρώ με το Hotel California, με την έννοια του ότι "μπορείς να κάνεις check out όποτε θες, αλλά δεν μπορείς ποτέ να φύγεις" αναφέρει το πρακτορείο. 
Το Bloomberg σημειώνει ότι όσοι τον ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αγαπούν τη φλογερή ρητορική του, αλλά οι επενδυτές και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφώς λιγότερο ενθουσιώδεις.
"Είναι αυτός πραγματικά ο τύπος στον οποίο βασίζεται η Ελλάδα για να διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία με τους πιστωτές της"; διερωτάται το Bloomberg.
"Ναι  - και οι θαυμαστές του Βαρουφάκη λένε ότι δεν πρέπει να τον υποτιμούν" συνεχίζει το δημοσίευμα. 
"Ο Γιάνης είναι η πιο έντονη και βαθιά πνευματική φυσιογνωμία που έχω γνωρίσει στη γενιά μου" λέει ο James Galbraith, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, που έχει συνεργαστεί στενά μαζί του.

Πρόκληση Ερντογάν: "Η ανατολική Μεσόγειος είναι... ιδιοκτησία μας"!Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης 
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Τουρκολόγος 


Για άλλη μια φορά εμφανίζεται προκλητικός ο νεοοθωμανιστής πρόεδρος της Τουρκίας, Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι η ανατολική Μεσόγειος είναι ιδιοκτησία της Τουρκίας, και ότι θα προχωρήσει να «κόψει τα κομμάτια» που επιθυμεί για το δικό της συμφέρον.

Ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε ακόμα περισσότερο και σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα ανακοίνωσε όπως αναφέρεται στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι η Τουρκία παρήγγειλε μια μεγάλη πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου την οποία θα εγκαταστήσει στην ανατολική Μεσόγειο, για την οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, είναι η «κοιλιά» της Τουρκίας και θα πάρει δικαιωματικά αυτό που της ανήκει.

Η κίνηση αυτή της Τουρκίας να προχωρήσει στην εγκατάσταση πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου στην ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζεται σαν στρατηγική κίνηση από το Εθνικό Συμβούλιο και όπως αποκαλύπτουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, η Τουρκία θα δαπανήσει για τον σκοπό αυτό 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Την πρωτοβουλία για την αγορά και εγκατάσταση αυτής της πλατφόρμας ο Τούρκος πρόεδρος την έχει αναθέσει στην «Τουρκική Κρατική Εταιρία Πετρελαίου», την γνωστή σαν TPAO και η οποία εποπτεύει των ερευνών στην ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα με προκλητικά παράνομο τρόπο. Μάλιστα η TPAO για τον σκοπό αυτό της εγκατάστασης της τουρκικής πλατφόρμας σε αμφισβητούμενες περιοχές, θα συνεργαστεί όπως υποστηρίζει η τουρκική εφημερίδα Sabah, με τις γνωστές μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, BP, Shell και Chevron.

Στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο έγινε και αναφορά για τις κινήσεις του γνωστού τουρκικού ερευνητικού σκάφους, Barbaros, που έχει προκαλέσει επανειλημμένα την διεθνή νομιμότητα διεξάγοντας έρευνες μέσα στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα.
Όπως τονίστηκε οι έρευνες του Barbaros ήταν οι πρώτες κινήσεις από τουρκικής πλευράς για το τεράστιο αυτό θέμα της έρευνας και εκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων της ανατολικής Μεσογείου.

Στο ίδιο Εθνικό Συμβούλιο έγινε και αναφορά για την διένεξη που υπάρχει με την Ελλάδα στο θέμα της έρευνας και εκμετάλλευσης ενεργειακών κοιτασμάτων σε περιοχές που αμφισβητούνται, (προφανώς εδώ εννοούν το Καστελόριζο) και επισημάνθηκε ότι αυτές οι διαφορές έχουν εμποδίσει μέχρι σήμερα την Τουρκία να προχωρήσει σύμφωνα με τα εθνικά της συμφέροντα στις περιοχές αυτές.

Με όλα αυτά γίνεται για άλλη μια φορά ξεκάθαρο ότι η Τουρκία φέρεται, τουλάχιστον σε δηλώσεις, αποφασισμένη να μην υποχωρήσει στο ζήτημα της έρευνας και εκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων στην ανατολική Μεσόγειο, αδιαφορώντας αν παραβιάζει την κυπριακή ακόμα και την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Το ζήτημα είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί τώρα αυτή η κατάσταση από την νέα ελληνική κυβέρνηση.
Ας ελπίσουμε προς το καλύτερο για τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς οι προηγούμενοι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είχαν υπηρετήσει.


Πηγή ΝikosΧeiladakis

Ναυτική υπερδύναμη φιλοδοξεί να γίνει η "νέα Τουρκία"Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης 
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Τουρκολόγος 


Σημαντική και καθοριστική στροφή της Τουρκίας προς την δημιουργία ναυτικής υπερδύναμης σηματοδοτούν οι τελευταίες κινήσεις του νεοοθωμανιστή Τούρκου πρωθυπουργού, Αχμέτ Νταβούτολγου, καθώς και οι προγραμματισμοί του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών όπως έγιναν γνώστες ήδη από τον Ιούλιο του 2014 όταν σε σχετικό συνέδριο που έγινε στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας, καθορίστηκαν οι στόχοι της ανάδειξης της νέας ναυτικής υπερδύναμης.

Στο συνέδριο αυτό στο οποίο συμμετείχαν πολλοί ακαδημαϊκοί καθώς και ειδικοί στα θέματα θαλασσίου δίκαιου (εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχει υπογράψει την διεθνή συνθήκη του Θαλασσίου Δικαίου που δίνει στην χώρα μας το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα δώδεκα μίλια), καθορίστηκαν οι νομικές και στρατηγικές επιλογές της νέας Τουρκίας. 
Οι επιλογές αυτές είναι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας παγκόσμιας ναυτικής υπερδύναμης που θα κυριαρχεί σε πρώτη φάση στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, προθέσεις που όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μας αφορούν άμεσα.
Παράλληλα εξετάστηκαν τα ελληνοτουρκικά προβλήματα στο Αιγαίο, όπως η υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα και όπως ήταν φυσικό ακούστηκαν μόνο οι τουρκικές απόψεις που δίνουν το δικαίωμα στην Τουρκία να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε καθαρά ελληνική θαλάσσια επικράτεια. 
Επίσης έγινε σημαντική μνεία για την γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ελλησπόντου και του Βοσπόρου σαν ένα θαλάσσιο κόμβο και μια θαλάσσια οδό που αναβιβάζει την αξία της Τουρκίας.

Όλα αυτά έρχονται σε συνάρτηση με τις γνωστές πριν από λίγο καιρό δηλώσεις του νέου αρχηγού του επιτελείου Ναυτικού της Τουρκίας, Bülent Bostancıoğlu, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έφτασε η εποχή που η Τουρκία θα έχει την πλήρη ναυτική υπεροχή στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, περιοχές όπου, όπως ισχυρίστηκε ο Τούρκος αρχιναύαρχος, ήταν τουρκικές λίμνες τον 15ο 16ο και 17ο αιώνα. 
Ο Τούρκος αρχιναύαρχος υποστήριξε ότι τα επόμενα χρόνια η Τουρκία θα είναι η πρώτη ναυτική δύναμη στην ανατολική Μεσόγειο και θα ξεπεράσει την Ελλάδα και την Ιταλία, κυριαρχώντας στην περιοχή που έχει και τα ιστορικά δικαιώματα. 
Η Ανατολία και η ηπειρωτική Τουρκία δεν μπορεί να επιζήσει, σύμφωνα με τον Bülent Bostancıoğlu, αν δεν εξασφαλίσει την τουρκική ναυτική κυριαρχία στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο και για τον λόγο αυτό, δηλαδή για την εξασφάλιση της τουρκικής ναυτικής κυριαρχίας είναι απαραίτητη η ναυπήγηση του πρώτου τουρκικού αεροπλανοφόρου, που το δυνατόν συντομότερο θα καθελκυστεί σε αυτές τις θάλασσες. 
Ακόμα και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες έβαλε «στο χέρι» ο Τούρκος αρχινάυαρχος, δηλώνοντας πως ήρθε ο καιρός η Τουρκία να πάρει στα χέρια της από τους Έλληνες και τους Ιταλούς τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και να μεταφέρει με τα δικά της πλοία τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν την Τουρκία από την Ευρώπη και από άλλα μέρη του κόσμου.

Στην γραμμή αυτή της ανάδειξης της Τουρκίας σαν νέα ναυτική υπερδύναμη, ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου σε επίσκεψη του στην Σμύρνη στις 31 Ιανουαρίου 2015, ανακοίνωσε ότι η Σμύρνη αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά και θα γίνει το μεγαλύτερο λιμάνι του Αιγαίου Πελάγους και παράλληλα ένα Κέντρο εμπορίου της ανατολικής Μεσογείου το οποίο θα δεσπόζει στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο. 
Προσδίδοντας ιδιαίτερη άξια στην Σμύρνη ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ανακοίνωσε πως θα δημιουργηθεί πρωθυπουργική έδρα στην πόλη η οποία θα αντικαθιστά συχνά την πρωτεύουσα Άγκυρα, καθώς από εδώ θα παρακολουθείται η πορεία του μεγαλεπήβολου σχεδίου της Νέας Τουρκίας για την δημιουργία της ναυτικής υπερδύναμης στον οικονομικό και κυρίως στον στρατηγικό αλλά και στρατιωτικό τομέα.

Σίγουρα όλες αυτές οι προθέσεις της νεοοθομανικής τουρκικής ηγεσίας θα πρέπει να μας βάλουν σε σοβαρές σκέψεις για τις προθέσεις της Τουρκίας και κυρίως για το πως θα εκδηλωθεί αυτός ο νέος αναβαθμισμένος επεκτατισμός, που στοχεύει κυρίως σε θαλάσσια κυριαρχία, κάτι που πολύ πιθανό θα θέσει σε κίνδυνο την ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα προκαλώντας πιθανότατα νέες εντάσεις στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο.


Πηγή ΝikosΧeiladakis

Εντυπωσιακή στήριξη από Ομπάμα προς κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ«Οι αγορές θα είναι προφανώς νευρικές γύρω από το θέμα της παραμονής ή όχι της Ελλάδας στην Ευρωζώνη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ 

Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ 

Κατηγορηματικός ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN, η οποία προβλήθηκε προχθές και προκάλεσε πανευρωπαϊκή τουλάχιστον αίσθηση, όταν ερωτήθηκε για την Ελλάδα: «Δεν μπορείς να συνεχίζεις να ξεζουμίζεις χώρες που βρίσκονται εν μέσω ύφεσης» υπογράμμισε στην απάντησή του: «Οταν έχεις μια οικονομία σε ελεύθερη πτώση, πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης και όχι απλά μια προσπάθεια να στύβεις ολοένα και περισσότερο έναν πληθυσμό που υποφέρει όλο και χειρότερα» πρόσθεσε στο τέλος της απάντησής του, αφού είχε παρεμβάλει ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. «Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης για να πληρώσουν (σ.σ. οι Ελληνες) τα χρέη τους και να εξαφανίσουν κάποια από τα ελλείμματά τους» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το αυτονόητο είπε. Αυτά που είπε ο Ομπάμα είναι αυτονόητα, όμως, αν το ενδιαφέρον αυτού που επιβάλλει την οικονομική πολιτική και τα μέτρα εστιάζεται στο πώς θα αναπτυχθεί η χώρα. Θέλει όμως όντως αυτό το πράγμα η Γερμανία; Επιβάλλει δηλαδή σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης λιτότητα και μειώσεις εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων, στοχεύοντας στην... «ανάπτυξη» του βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών των ευρωπαϊκών κρατών; Μα πώς γίνεται να συνδυαστεί η ραγδαία, σοβαρή ή αβυσσαλέα στην περίπτωση της Ελλάδας πτώση του βιοτικού επιπέδου με την... ανάπτυξη; «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομία της Ελλάδας είχε απόλυτη ανάγκη μεταρρυθμίσεων» διακήρυξε ο Ομπάμα.

Οι Ελληνες «έπρεπε να αρχίσουν μια σειρά αλλαγών» για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές. «Είναι όμως πολύ δύσκολο να αρχίσουν εκείνες οι αλλαγές, αν το επίπεδο ζωής του κόσμου πέφτει κατά 25%. Με την πάροδο του χρόνου, δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία» υπογράμμισε με ιδιαίτερη έμφαση ο Ομπάμα ως πολιτικός άνδρας που καταλαβαίνει τις επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής. Αυτό είναι στοιχειώδες. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν το καταλαβαίνουν οι Γερμανοί, ενώ το καταλαβαίνουν όλοι οι θιγόμενοι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτή η πολιτική της λιτότητας που έχουν επιβάλει οι Γερμανοί σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και την ΕΕ, υπηρετεί άλλους στόχους, όχι την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κρατών!

Και μόνο το γεγονός άλλωστε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να αποφασίζει το Βερολίνο και μόνο το Βερολίνο για την οικονομική πολιτική των 19 κρατών της Ευρωζώνης και των 28 κρατών της ΕΕ, δείχνει την υπερενίσχυση του ηγεμονικού ρόλου της Γερμανίας στη Γηραιά Ηπειρο. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Στο ερώτημα αυτό, κατά τη γνώμη μας, απαντούσε με έμμεσο, συγκαλυμμένο τρόπο ο Μπαράκ Ομπάμα, όταν είπε στη συνέντευξή του στο CNN (στο κανάλι δηλαδή που ήταν απολύτως βέβαιος ότι ακαριαία θα μάθαιναν τις θέσεις του σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην αμέσως ενδιαφερόμενη Ελλάδα) τις ακόλουθες φράσεις: «Η ελπίδα μου είναι ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι αυτό θα απαιτήσει συμβιβασμούς από όλες τις πλευρές» είπε. Δεν θα υποταχθεί δηλαδή η Ελλάδα στις εντολές της Γερμανίας, θα γίνουν αμοιβαίοι συμβιβασμοί, άρα και εκ μέρους του Βερολίνου, δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Προσοχή, αυτό το καθορίζει η Ουάσιγκτον, όχι η Αθήνα! Και ερχόμαστε τώρα στην κρισιμότερη φράση της συνέντευξης του Μπαράκ Ομπάμα: «Νομίζω ότι υπάρχει αναγνώριση εκ μέρους της Γερμανίας και άλλων ότι θα ήταν καλύτερα για την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη παρά να είναι έξω από αυτήν και ότι οι αγορές θα είναι προφανώς νευρικές γύρω από αυτό»! Πρόκειται για απλή διαπίστωση του Αμερικανού προέδρου; Σε αυτό το επίπεδο οι πολιτικοί δεν δίνουν συνεντεύξεις για να κάνουν διαπιστώσεις απλώς. Συνήθως λένε τι θέλουν να γίνει.

Δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Ομπάμα κατονόμασε μόνο τη Γερμανία! Κι εκείνη η μικρή φρασούλα -«οι αγορές θα είναι προφανώς νευρικές» γύρω από το θέμα της παραμονής ή όχι της Ελλάδας στην Ευρωζώνη- είναι... πρόβλεψη του Ομπάμα ο οποίος ξαφνικά ζήλεψε τη δόξα των... «γκουρού των αγορών»; Πρέπει να είναι υπερβολικά καχύποπτος κανείς για να διακρίνει μια σκιά απειλής ότι αν οι Γερμανοί πετάξουν την Ελλάδα από το ευρώ, οι αμερικανικοί χρηματοπιστωτικοί οίκοι θα επιχειρήσουν «νευρικά» να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, κάτι που καθόλου δεν θα ωφελήσει την Ευρωζώνη; Εμάς, οφείλουμε να ομολογήσουμε, μας πέρασε η ιδέα της απειλής από το μυαλό! Λέτε γι' αυτό οι Γερμανοί να διακηρύσσουν συνεχώς ότι δεν υπάρχει θέμα Grexit;

Πηγή "Έθνος"

Guardian: Για να ξεφύγει η Ελλάδα από την "κόλαση" πρέπει να απειλήσει με Grexit 

Για να ξεφύγει από την οικονομική "κόλαση" ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να μείνει αμετακίνητος στις θέσεις του, ακόμα και να απειλήσει με έξοδο από το ευρώ, για να κάνουν πίσω οι Ευρωπαίοι εταίροι του, υποστηρίζει η βρετανική εφημερίδα Guardian σε δημοσίευμά της την Κυριακή.

Στη στήλη Business Leader, όπου οι οικονομικοί συντάκτες της βρετανικής εφημερίδας σχολιάζουν τα γεγονότα της εβδομάδας, προβάλλει το θέμα της Ελλάδας και οι τακτικές που θα ακολουθήσουν οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.
Η εφημερίδα συγκρίνει το θέμα της Ελλάδας με το μαρτύριο του Σισύφου, τον βασιλιά της Κορίνθου που τιμωρήθηκε από τους θεούς να μείνει για πάντα στον Άδη προσπαθώντας να ανεβάσει έναν ογκόλιθο στην κορυφή ενός βουνού. Κάθε φοά που ο Σίσυφος πλησίαζε ο ογκόλιθος έπεφτε και ο Σίσυφος έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή.
Έτσι και η Ελλάδα, με χρέος 175% του ΑΕΠ της προσπαθεί να δραπετεύσει από τον οικονομικό... Άδη που βρίσκεται τα τελευταία πέντε χρόνια.
"Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δίκιο να απαιτεί μια ελάφρυνση του χρέους. Το εκπληκτικό στην Ελλάδα δεν είναι ότι οι Έλληνες ψήφισαν υπερ της ριζοσπαστικής αριστεράς έναντι του status quo, αλλά το γεγονός ότι υπέμειναν στωικά τόσα χρόνια" υποστηρίζει ο Guardian.
Βέβαια, η δουλειά του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι εύκολη καθώς οι Έλληνες θέλουν, σε μεγάλη πλειοψηφία, να παραμείνουν στο ευρώ, κι αυτό σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει εν τέλει να συμφωνήσει με την Άνγκελα Μέρκελ.
Πώς θα γίνει αυτό;
"Η Μέρκελ και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θα πουν ότι αν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στο ευρώ και επιθυμεί τη στήριξη των τραπεζών από την ΕΚΤ θα πρέπει να δεχτεί τους όρους των δανειστών της, ίσως με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Αλλά η καλύτερη πιθανότητα του Αλέξη Τσίπρα για να αποφύγει μια ταπεινωτική υποχώρηση της κυβέρνησης είναι να σκληρύνει τη στάση του και να απειλήσει να φύγει από το ευρώ εάν δεν δεχτούν μια μείωση 50% του ελληνικού χρέους" υποστηρίζει ο Guardian.
"Για να έχει διαλέξει να συμμαχήσει με το ακροδεξιό, αντιγερμανικό κόμμα των ΑΝ.ΕΛ, είναι μάλλον προετοιμασμένος να κάνει κάτι τέτοιο", εκτιμά.
"Ύστερα από αυτό η διαπραγμάτευση θα κυλήσει ως εξής: Η Ελλάδα δεν έπρεπε ποτέ να μπει στο ευρώ, αλλά η Ευρωζώνη συμφώνησε σε αυτό. Η Ευρωζώνη και η Γερμανία επέτρεψαν στην Ελλάδα να ζήσει πέρα από τις δυνατότητές της. Εκτός του ευρώ δεν θα είναι εύκολα αλλά θα δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα να κάνει υποτίμηση και στάση πληρωμών. Θα υπάρξουν μεγάλα ρίσκα μετάδοσης της κρίσης. Το θέλει αυτό η Ευρωζώνη; Αν όχι τότε πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση του χρέους.
Σε κάτι τέτοιο η Μέρκελ και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι μπορεί να απαντήσουν: φύγετε λοιπόν. Αλλά αυτό σχεδόν σίγουρα δεν θα γίνει. Για τον Τσίπρα, λοιπόν, αξίζει να πάρει αυτό το ρίσκο" καταλήγει.
Πηγή newmoney

Η Ελλάδα γράφει ιστορίαΓράφει ο Γιώργος Μαλούχος 

Η Ελλάδα υπάρχει ξανά. Και γράφει ιστορία.

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της καταστροφής και σχεδόν τρία χρόνια από τότε που η επαναδιαπραγμάτευση προδόθηκε από τη Ν.Δ. για να ακολουθηθεί, στον αντίποδα, η οδός της τυφλής υποταγής, η κυβέρνηση Τσίπρα κάνει τώρα, για πρώτη φορά, τη μεγάλη εθνική προσπάθεια εκ μέρους όλων των Ελληνων, βρίσκοντας όλο και πιο πολλούς, όλο και πιο ισχυρούς συμμάχους διεθνώς.

Μέσα σε λίγες μόνον ημέρες, η νέα κυβέρνηση δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα τη σημασία της οποίας, αν είχαν μυαλό, θα αναγνώριζαν ακόμα και οι μέχρι χθες αντίπαλοί της, αφού η μάχη δεν είναι κομματική, ούτε παραταξιακή, αλλά απολύτως εθνική…

Φυσικά, τώρα περιμένουμε το επόμενο βήμα, εκείνο του Βερολίνου.

Οι Γερμανοί δεν πρόκειται να κάνουν πίσω όχι εκατοστό, αλλά ούτε χιλιοστό.

Οπότε, η νέα κυβέρνηση πρέπει να κινείται με στρατηγική και τακτική η οποία θα βασίζεται σε αυτό το δεδομένο.

Ειδικά από τη στιγμή που η ελληνική πλευρά δεν αμφισβητεί μόνον το ελληνικό πρόγραμμα, αλλά, ουσιαστικά, τη συνολική κατεύθυνση της Ευρώπης, επιχειρώντας να διαμορφώσει μάλιστα και ισχυρές συμμαχίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ετσι, η μάχη, κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι, παρά το γεγονός ότι η διεθνής απήχηση ήταν πολύ ευνοική για την Ελλάδα που, για πρώτη φορά, όχι μόνον κινήθηκε, αλλά κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

Η Ελλάδα όμως δεν έχει περιθώριο να κάνει πίσω – και, ευτυχώς, όπως όλα δείχνουν, δεν θα κάνει.

Μακάρι να καταλάβουν τα λάθη τους εκεί στο Βερολίνο και, επιτέλους, μια νέα γραμμή πλεύσης να ξεκινήσει για την Ευρώπη.

Αν όμως δεν τα καταλάβουν, πράγμα που είναι μακράν το πιο πιθανό, τώρα πια, εκείνοι είναι που θα πρέπει να απολογηθούν κι όχι εμείς. Εκείνους κοιτούν όλοι.

Αυτή είναι η τεράστια αλλαγή που έφερε ο Τσίπρας και που θα στοιχειώνει, από εδώ και στο εξής, τη γερμανική πολιτική… 

Πηγή

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Παραμιλάει από τη «σφαλιάρα» που έφαγε ο Σούλτς και φαντασιώνεται «ορθόδοξα τόξα»

soults708_1Σε κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στην Γερμανία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς αναφέρθηκε σε όσα είπε στον Αλέξη Τσίπρα στην συνάντηση τους την Πέμπτη.«Δεν είμαι ο δάσκαλος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά μετά από δύο ώρες είχα την αίσθηση ότι το κατάλαβε. Αν το δέχεται δεν το ξέρω, αλλά του είπα ξεκάθαρα «αν θέλεις αυτήν την πορεία σύγκρουσης και την ακολουθήσεις, πιστεύω ότι θα χάσεις. Γι” αυτό είναι καλύτερα να ακολουθήσεις μια πορεία συμβιβασμού»» δήλωσε ο κ.Μάρτιν Σουλτς και συμπλήρωσε τόνισε ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις συμφωνίες, αν θέλει να συνεχίσουν τα προγράμματα βοήθειας.
«Κάποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν – μείωση μισθών, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, περικοπές συντάξεων, ιδιωτικοποιήσεις -, το πρόβλημα είναι ότι ο Τσίπρας λέει ότι θέλει όλα αυτά να τα πάρει πίσω. Αν το κάνει, τότε σίγουρα θα υπάρξει βαθιά σύγκρουση. Και γι” αυτό δεν πιστεύω ότι θα το κάνει» πρόσθεσε και σημείωσε: «Αν η ελληνική κυβέρνηση αντί να μιλάει για «κούρεμα» χρέους προχωρήσει με τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων που εν μέσω κρίσης έβγαλαν τα λεφτά τους σε φορολογικούς παραδείσους, θα έχει όλη την Ευρώπη στο πλευρό του – και σε κάθε περίπτωση εμένα. Αν το κάνει αυτό, μπορεί να υπολογίζει στην αλληλεγγύη μας».
Αν πιστεύει «ότι μπορεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις και να τις χρηματοδοτήσει μέσω των παροχών αλληλεγγύης που δίδονται από τα προγράμματα βοήθειας, ότι κάποια μέτρα που υλοποιήθηκαν θα ακυρωθούν, με άλλα λόγια ότι οι Ευρωπαίοι θα χρηματοδοτήσουν τις προεκλογικές υποσχέσεις, αυτό δεν θα γίνει», συνέχισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει τη διάκριση μεταξύ αυτού που λέει κανείς σε έναν προεκλογικό αγώνα και αυτού που τελικά μπορεί να καταφέρει στο διεθνές επίπεδο.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας, ο κ. Σουλτς επισημαίνει ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συμφώνησε, για να προσθέσει: «Η κυβέρνηση στην Αθήνα πρέπει να κατάλαβε ότι με αυτού του είδους τις πολιτικές δεν θα μπορέσει να προχωρήσει.
Ναι, έχουμε λάβει υπόψη μας ότι η Ελλάδα είχε εκλογές, ότι εξέλεξε μια καινούργια κυβέρνηση – αυτό συμβαίνει συχνά – και ότι μια νέα κυβέρνηση έχει νέες ιδέες, αλλά δεν μπορεί κανείς να τις υλοποιήσει με τρόπο ώστε να πιστεύει ότι η ΕΕ είναι μια διευρυμένη Ελλάδα και ότι αυτό που αποφάσισε η Αθήνα θα υλοποιηθεί γρήγορα, έτσι απλά. Αυτό γίνεται μόνο μέσω συμβιβασμών και αυτοί μερικές φορές είναι δύσκολοι και δεν μπορείς να τους πετύχεις εμμένοντας στη στάση ότι «εμείς το αποφασίσαμε εδώ και εσείς τώρα παρακαλώ υλοποιήστε το», και είχα μετά από δύο ώρες την εντύπωση ότι σε αυτό σημειώσαμε κάποια πρόοδο».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικώς με το εάν η Ελλάδα έχει πράγματι αλλάξει θέση στο ζήτημα ή το χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό μοχλό, ο κ. Σουλτς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο σίγουρα ισχύει και τονίζει: «Αυτό όμως που θεωρώ ακόμη χειρότερο είναι ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι, πιστεύω όχι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, αλλά ακόμη χειρότερα στον εταίρο του, τους ΑΝΕΛ, οι οποίοι είναι «στο τριπάκι» ότι το «ορθόδοξο», το ρωσικό, αυτό το μοντέλο της «κατευθυνόμενης» δημοκρατίας που είναι αντίθετο με το δικό μας κοινωνικό μοντέλο, είναι καλύτερο.
Σε αυτούς πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα – και το είπα – «όχι με εμάς», η δημοκρατία που έχουμε στην Ευρώπη, η «διεθνική» δημοκρατία είναι μεγάλο επίτευγμα. Και πιστεύω ότι το μοντέλο του Πούτιν είναι οπισθοδρομικό, δεν είναι για μας και σίγουρα όχι για την Ελλάδα».
defencenet.gr

ΟΤΑΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕ ΚΑΝΕΙΣ

paisios_8Η συγκλονιστική πρόρρηση για την σημερινή κυβέρνηση και το τι έρχεται…
«Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ ἀνεβαινοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, θὰ ἐναλλάσσονται τὰ κόμματα, θὰ ἀνακαλοῦνται διατάγματα, θὰ ψηφίζονται νόμοι καὶ θὰ καταργοῦνται ἄλλοι, καὶ θὰ ἐπικρατεῖ σύγχυση καὶ ταραχή. Τότε, ὅμως, θὰ ἀντιδράσουν λίγοι πιστοὶ Χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ τὸ Κ.Κ.Ε..»
Mια εκπληκτική πρόρρηση του του Αγιου, πλέον, Γέροντα της Ορθοδοξίας, Παΐσιου, που δείχνει να επιβεβαιώνεται σήμερα.
Κανείς πριν χρόνια δεν μπορούσε να καταλάβει τι σήμαιναν τα λόγια αυτά του Γέροντας Παΐσιου διότι δεν ταίριαζε με κάποιο μέρος της πολιτικής πραγματικότητας της εποχής.
Τώρα όμως και κυβερνήσεις ανεβοκατέβηκαν, και κόμματα εναλλάσσονται, και διατάγματα ανακαλούνται και νόμοι ψηφίζονται ενώ άλλοι καταργούνται, όσο για την σύγχυση και την ταραχή, αποτελούν μόνιμη συνοδεία του ελληνικού λαού τα τελευταία πέντε χρόνια.
Το ενδιαφέρον όμως είναι στο τέλος της προφητείας όπου λεει, «Θὰ ἀντιδράσουν λίγοι πιστοὶ Χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ τὸ Κ.Κ.Ε.» το οποίο «φωτογραφίζει» πραγματικά την σημερινή κυβέρνηση..
Στην εποχή που διατυπώθηκε αυτή η πρόρρηση τα τρία τέταρτα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενταγμένα στο ΚΚΕ. ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν υπήρχε. Οσο για τους «λίγους πιστούς Χριστιανούς» που θα αντιδράσουν επίσης αυτό δείχνει τους ΑΝΕΛ, αλλά και το έτερο, έστω εκτός κυβέρνησης αντιμνημοναικό κόμμα.τον Λαϊκό Σύνδεσμο.
Το που θα οδηγήσει η αντίδραση αυτή αναμένεται να φανερωθεί.
Παρακάτω ο Γέροντας λέει τα εξής ανατριχιαστικά «βλέποντας» το τι έρχεται:
«Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι πέντε ἄτομα κάνουν κουμάντο τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Δὲν ξέρω ποῦ εἶναι ἢ ποιοὶ εἶναι, ἀλλὰ ξέρω ὅτι εἶναι πέντε ἄτομα ὅλα κι ὅλα.» (Μαρτυρία ἀπὸ τὸ Β´τόμο τοῦ βιβλίου «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν»).
Όλοι γνωρίζουν ότι ο πλανήτης ελέγχεται από πέντε οικογένειες-αφεντικά.
«Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ ψάχνεις νὰ βρεῖς ἄπιστο καὶ δὲ θὰ βρίσκεις. Ἀλλά, γιὰ νὰ φτάσουμε σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο, θὰ ἔχουν προηγηθεῖ φοβερὰ πράγματα.»
(βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», 6η Ἔκδοση, σελ.396-453, γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα).
Οπως πληροφορούμαστε η σειρά του αμερικανικού History Channel που καταγράφει ανάλογες προρρήσεις που έγιναν πραγματικότητα στο πέρασμα του χρόνου, ετοιμάζει μεγάλο αφιέρωμα στον Αγιο Παΐσιο με την την ευκαιρία της αγιοποίησής του…
defencenet.gr

Κρεμλίνο καλεί Α.Τσίπρα – Επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στη Μόσχα πιθανόν εντός Μαρτίου

Putin-KremlinoΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝΕπίσημη πρόσκληση για επίσκεψη στη Μόσχα ακόμη και εντός του Μαρτίου αναμένεται να δεχθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα με πληροφορίες μετά την αποτροπή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης που πήγε κόντρα στους «πολεμοχαρείς» των Βρυξελλών.
Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια στη Μόσχα, με αξιωματούχους της χώρας και μάλιστα μεγάλου βεληνεκούς όπως είναι ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Σεργκέι Λαβρόφ να εκφράζονται εγκωμιαστικά.
Ο κ. Λαβρόφ πριν καν εξελιχθεί το θέμα της ελληνικής αντίδρασης στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Ένωσης στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στο συγχαρητήριο τηλεφώνημα του προς τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά τον προσκάλεσε να επισκεφθεί τη Μόσχα.
Είχε δώσει άλλωστε δείγματα ο κ. Κοτζιάς για το άνοιγμα προς τη Ρωσία, το οποίο έκανε πολύ πιο σαφές την ημέρα που παρέλαβε την ηγεσία του υπουργείου από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αυτόν που έσπευσε κατ’ εντολή της Ε.Ε. να επισκεφθεί την Ουκρανία και να ανταλλάξει χειραψίες με τη νεοναζιστική ηγεσία του Κιέβου, κάνοντας μάλιστα επίθεση στη Ρωσία.
Αυτή η τακτική μας στοίχισε το εμπάργκο στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Η Ρωσία ωστόσο είναι τώρα αποφασισμένη να άρει το εμπάργκο για την Ελλάδα και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις εισαγωγές της σε ελληνικά προϊόντα βλέποντας πώς η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα διατίθεται ευνοικά απέναντι της.
Στο πλαίσιο αυτό το επόμενο διάστημα θεωρείται πιθανό ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς να επισκεφθεί τη Μόσχα και να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογο του Σεργκέι Λαβρόφ προετοιμάζοντας ταυτόχρονα και την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Ρωσία. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πώς αυτό μπορεί να συμβεί και μέσα στον επόμενο μήνα.
Ένα τέτοιο ταξίδι θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, αφού θα αναθερμάνει τις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ η ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει να πάρει ότι περισσότερο μπορεί τη στιγμή που η Ρωσία της προσφέρει στήριξη.
Ακόμη και χθες, και πέραν της άρσης του εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα που εκτιμάται ότι θα είναι το πρώτο βήμα, ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Anton Siluanov δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξέταζε την παροχή οικονομικής βοήθειας στην καταχρεωμένη Ελλάδα.
«Εάν μία τέτοια αίτηση υποβληθεί στη ρωσική κυβέρνηση, θα το εξετάσουμε σίγουρα, αλλά θα λάβουμε υπόψιν όλους τους παράγοντες των διμερών μας σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας, επομένως αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Αν υποβληθεί θα την εξετάσουμε», δήλωσε ο Siluanov στο CNBC.
Μπορεί αυτό να φαντάζει δύσκολο, αλλά σίγουρα έχει «τσούξει» τους Ευρωπαίους το γεγονός ότι για την Ελλάδα ανοίγεται πλέον ένας άλλος δρόμος χρηματοδότησης.
defencenet.gr

Καμμένος: Θα ανοίξω τις υποθέσεις που αφορούν εξοπλιστικά και προμήθειες

καμμενος-πανος

Τις υποθέσεις που αφορούν στα εξοπλιστικά προγράμματα και στις προμήθειες, εμφανίζεται αποφασισμένος να ανοίξει, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος.
Σε δηλώσεις του στο ρ/σ Αλφα ο κ. Καμμένος τόνισε ότι «όλες οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν εξοπλιστικά θα ανοίξουν. Θα

επανεξετάσουμε όλους τους φακέλους, θα επανεξετάσουμε και παλαιότερες προμήθειες».
Και πρόσθεσε: «Θα ανοίξουν όλοι οι φάκελοι, δεν πρόκειται να μείνει κανένας φάκελος κλειστός. Δεν πρόκειται να κρύψουμε τίποτα, θα ανοίξουν όλοι οι φάκελοι, θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια. Δεν μπορεί να αιμορραγεί ο ελληνικός λαός και εδώ κάποιοι να έχουν κάνει πάρτι με τους εξοπλισμούς. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν κάποιες προμήθειες πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα, θα πάνε».
Στόχος του κ. Καμμένου είναι να διαχειρίζονται τα εξοπλιστικά προγράμματα τα Γενικά Επιτελεία, γιατί «δεν είναι δυνατόν οι σύμβουλοι του εκάστοτε υπουργού να γίνονται οι διαχειριστές των οπλικών συστημάτων. Εξάλλου οι μισοί είναι στη φυλακή».

ΕΝΑ «ΟΧΙ» ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ!Ειναι τρομερό αυτο που γινεται τις τελευταίες ώρες!
Ο Ομπάμα κανει μια δηλωση υπερ της Ελλάδας, που είχαμε να ακούσουμε απο τον Β’ ΠΠ!
Ο Γιούνκερ δολοφονεί την Τρόικα!
Το Παρίσι δηλώνει πως θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα!
Η Γερμανία βρίζει Σουλτς και Ντάισεμπλουμ!
Και όλα αυτά, λίγα μερόνυχτα μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης!
Ο ΛΑΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ.

EKTAKTO - Αμφίπολη: "Βρήκαν μουμιοποιημένο τον Μέγα Αλέξανδρο"!Σάλος έχει προκληθεί... τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο με ένα δημοσίευμα που ισχυρίζεται, παρουσιάζοντας φωτογραφία, ότι κάνει αποκάλυψη-σοκ σχετικά με τον τάφο της Αμφίπολης.


Το κείμενο κυκλοφορεί σε πολλά siteς και blogs και το παρουσιάζουμε παρακάτω αυτούσιο:
“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο τάφος της Αμφίπολης ανήκει στον Μέγιστο των Ελλήνων!
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, βρέθηκε το σώμα του Μέγα Αλέξανδρου στον τάφο της Αμφίπολης σε έναν άλλο θάλαμο!
Καταφέραμε και πήραμε αυτή τη φωτογραφία από το εσωτερικό του ταφικού μνημείου στο σημείο όπου αναπαύεται ο Μέγας Αλέξανδρος.

Συγκλονίζει λοιπόν η φωτό που διέρρευσε από το εσωτερικό του τάφου (σ.σ. τουλάχιστον όσους ακόμη αισθανόμαστε και δεν ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες), που ποτέ δεν έδωσαν στη δημοσιότητα.
Φαίνεται ότι κάποιος είχε το θάρρος να την τραβήξει κρυφά και να παραβιάσει την ομερτά!!!
Έχουν βρει τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μας την κρύβουν!!!!

Από την έρευνά και τις αναλύσεις μου 3 μήνες τώρα, ήμουν 100% σίγουρος ότι στην Αμφίπολη ήταν θαμένος ο Μέγας Αλέξανδρος.
Δεν περίμενα να το διαβάσω στην Πλάνη, αλλά ΜΠΡΑΒΟ που τόλμησαν να το δημοσιεύσουν και δεν το αφήνουν να ξεχαστεί.

Έλληνες γρηγορείτε.
Μας κλέβουν την ΙΣΤΟΡΙΑ μας. Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΑΣ έχει βρεθεί και τον κρατάνε φυλαγμένο κρυφά για λόγους δήθεν εθνικής ασφάλειας!!!

Καταλαβαίνετε το ατόπημά τους; Που τολμάνε και δίνουν συνεντεύξεις σικέ; Που ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ακόμη και να ψελλίσουν το όνομά του; Το γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό.
Τον έχουν βρει (μουμιοποιημένο, όπως λένε ακριβώς και Αρριανός-Πλούταρχος) εδώ και καιρό.
Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν υπήρξε ΠΟΤΕ στην Αλεξάνδρεια, γιατί απλά η Ολυμπιάδα τον έθαψε στην ιερή γη της Μακεδονίας.
Ήταν, είναι και θα είναι στην Αμφίπολη. Όσοι πάτε λοιπόν στην Αμφίπολη, να ξέρετε ότι δεν πάτε σε ανώνυμο Μακεδονικό τάφο όπως τον παρουσιάζουν, αλλά αποτίετε φόρο τιμής στον Έλληνα θεό, τον Αλέξανδρο Φιλίππου τον Μακεδόνα!!!!!”.


 

ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ: Τι λέει το Κοράνι για τους Έλληνες

ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ: Τι λέει το Κοράνι για τους Έλληνες

«Οι Έλληνες [πάντα] θα...νικούν. Είναι θέλημα του Αλλάχ» [Surah ΧΧΧ, 1-5] (Φυσικά, με το ισχυρότερο όπλο στον κόσμο: τον πολιτισμό τους! Τα κανόνια σκουριάζουν. Ο πολιτισμός όμως διαιωνίζεται.)
Λίγοι γνωρίζουν ότι η ιερή λέξη «Κοράνιο» είναι ελληνικότατη και μάλιστα ομηρική*. Προέρχεται από το ιερό ελληνικό ρήμα «κορέω», που σημαίνει σπέρνω -τον Λόγο του Θεού!- και κατ' επέκταση «σαρώνω». Το ρήμα «κορέω» εκφράζει και την ιερή πράξη της δημιουργίας: όταν ο πατέρας μας «εκόρευσε», δηλαδή έσπειρε τον σπόρο του στην κόρη-μάνα μας και έπλασαν εμάς!
Σήμερα το ρήμα είναι γνωστό ως: «δια-κορεύω», από το κόρη: δια-κορεύω<κόρη. Δηλαδή η πιο δημιουργική πράξη στον κόσμο! Στο «Κοράνιο» (η λέξη είναι ΔΑΝΕΙΟ των Αράβων, Περσών και Τούρκων από το ελληνικό-ομηρικό: κορέω).
Το «Κοράνιο» έχει 114 «Κεφάλαια» (η αντίστοιχη «Αραβική» λέξη: «Surah» είναι και αυτή ελληνική, από το «Σειρά»).
Αλλά και η λέξη «Αλλάχ» είναι από το ελληνικότατο «άλιος», που είναι η πρωτο-ελληνική λέξη ήλιος: Ο πρώτος πρώτος Θεός του πρωτο-Ελληνα Πελασγού ήταν, όχι ο Δίας, όχι ο Κρόνος, αλλά ο Ηλιος! Που χαρίζει το φως και τη ζωή στους Ανθρώπους: άλιος**ήλιος**Ελλάς (=το Φως)**Hellas**(Η=Χ) Αλλάχ...
Και το όνομα «Μωάμεθ» είναι δάνειο από το ελληνικότατο «μεγάθυμος» = ον με πλούσιο κόσμο ψυχής.
Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου Σταύρος Θεοφανίδης
(Αποσπάσματα από το Βιβλίο του « Τα Αγγλικά Είναι Ελληνική Διάλεκτος » (English is a Hellenic Dialect)

πηγή athensmagazine

Πάμε για συμφωνία Τσίπρα-Γιούνκερ την Τετάρτη; Τέλος σε τρόικα, μνημόνιο, νέα μέτρα

Τσίπρας

Τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στη συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ την ερχόμενη Τετάρτη.  Όπως δήλωσε στο δελτίο ειδήσεων του MEGA ο Γιάννης Δραγασάκης στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία με την Κομισιόν για τη διασφάλιση της ρευστότητας από την ΕΚΤ. Όσο για την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα την χαρακτήρισε καταλυτική για να δώσει την παγκόσμια διάσταση του ελληνικού προβλήματος.
«Η δική μας μάχη είναι να ξεκινήσει η συζήτηση στην Ευρώπη για να φύγουμε από τις πολιτικές της λιτότητας. Εάν δεν ανησυχεί ο γάλλος υπουργός Οικονομικών για τη ρευστότητα τότε γιατί να ανησυχώ εγώ; Τη ρευστότητα την ελέγχει η ΕΚΤ και ο κ. Ντράγκι», υπογράμμισε ο κ. Δραγασάκης.
Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως τρία είναι τα βασικά δεδομένα: 1. Κανείς δεν μιλά πλέον για τρόικα. Ο ρόλος μας ήταν να ανοίξουμε το δρόμο.
2. Δεν συζητάμε για συνέχιση του προγράμματος αλλά για νέα συμφωνία.
 3.Το ζητούμενο δεν είναι πλέον νέα μέτρα, αλλά μεταρρυθμίσεις.

«Οι Έλληνες ιδρύουν αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Θέλει δεν θέλει, ο Σόιμπλε θα υποχωρήσει» γράφει η «Die Zeit»

«Οι Έλληνες ιδρύουν αυτή τη στιγμή την Ευρώπη. Θέλει δεν θέλει, ο κ.Σόιμπλε θα υποχωρήσει»! 
Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο αρθρογράφος της γερμανικής εφημερίδας «Die Zeit» Χάνες Γκρασέκερ, προσθέτοντας: «Ο εκβιασμός του Τσίπρα γίνεται έτσι η γενετήσια πράξη της γνήσιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναγκαίος πραγματισμός, που επιβάλει παραίτηση από το άκαμπτο δόγμα περί χρεών, αποτελεί αλλαγή παραδείγματος. Σήμερα, ακριβώς τώρα, σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ο κοινός ανώτατος σκοπός είναι η διατήρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στο τέλος, θα είναι τα χρέη που θα εξασφαλίσουν την ενότητα».
Ο ίδιος αρθρογράφος υποστηρίζει πως αν ο κ. Τσίπρας πετύχει τους στόχους του, το αποτέλεσμα θα είναι μια «εξέγερση» των υπερχρεωμένων χωρών: «Η Πορτογαλία και η Ισπανία θα ακολουθούσαν το παράδειγμα του με αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή του σημερινού πολιτικού και οικονομικού σκηνικού. Όλα δείχνουν ότι πάμε για μονομαχία. Με μονομάχους, από τη μια, τον ώριμο πολιτικό Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος αγωνίζεται για σιδερένια λιτότητα στην Ευρώπη. Και από την άλλη, τον έντιμο κινηματία Αλέξη Τσίπρα, «ο οποίος θέλει να απελευθερώσει το λαό του από τη σκλαβιά του χρέους. Η μονομαχία είναι άνιση. Και «ο Τσίπρας έχει μόνο ένα όπλο: την έξοδο από την ευρωζώνη. Όπλο, το οποίο θα μπορούσε να φέρει σε κίνδυνο ολόκληρη τη νομισματική ένωση» γράφει. Το ερώτημα είναι μόνο, αν θα μπορέσει να κάνει πιστευτό, ότι είναι αρκετά τρελός για να πυροδοτήσει τη βόμβα. Ερώτημα, που έχει απαντήσει σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι, όπως δείχνει δημοσκόπηση, το 30% των τραπεζιτών πιστεύει ήδη στην τρέλα του», υποστηρίζεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Τα αγγλικά του Βαρουφάκη κυριάρχησαν στο παρασκήνιο (διαβάστε διαλόγους-δείτε βίντεο)

Βαρουφάκης

Ελαφρά μειδιάματα και αθώα πειράγματα για τα αδέξια «αγγλογαλικά» που ακούστηκαν στις κατ’ιδίαν συζητήσεις πριν πιάσουν δουλειά οι μεταφραστές, κυριάρχησαν στα «προκαταρκτικά» της συνάντησης του Γιάνη Βαρουφάκη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον γάλλο υπουργό Οικονομικών Μισέλ Σαπέν.
Στην είσοδο του γραφείου του, ο κύριος Σαπέν υποδέχθηκε τον κύριο Βαρουφάκη  ο οποίος, προσερχόμενος, του έσφιξε το χέρι με το γνώριμο «άνετο στυλ» που έχει επιδείξει σε όλες τις περιπτώσεις αυτές ως τώρα, δηλαδή χωρίς να βγάλει στιγμή το αριστερό χέρι από το τσεπάκι του δερμάτινου μπουφάν που φορούσε.
Καθώς ο κύριος Σαπέν πήγαινε να προχωρήσει για να μπει στο γραφείο μετά τη χειραψία, ο κύριος Βαρουφάκης τον κάλεσε να σταματήσει και να χαιρετήσει και τον κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο, που τον συνόδευε ως αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Ο κύριος Σαπέν δεν έσπευσε τότε να σφίξει απλώς το χέρι, αλλά έπιασε το κασκώλ που φορούσε ακόμα τυλιγμένο στον λαιμό ο κύριος Τσακαλώτος και τον ρώτησε με νόημα «κάνει λίγο κρύο, έ;». «Πάντα κάνει κρύο στη Γαλλία» είπε ο κύριος Τσακαλώτος, προκαλώντας γέλιο στην ομήγυρη.
Πριν μπουν στο γραφείο του κυρίου Σαπέν στήθηκαν για μια φωτογραφία μπροστά στις κάμερες. Στο τραπέζι των συζητήσεων, όπου είχαν τοποθετηθεί και ελληνικά σημαιάκια ως ένδειξη αβροφροσύνης από τους οικοδεσπότες, ο διάλογος ήταν απολαυστικός. Ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται να ζήτησε συγγνώμη που δεν μιλούσε γαλλικά.
«Εμείς πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Τα αγγλικά σας είναι απολύτως κατανοητά» είπε ο κύριος Σαπέν, με την γνωστή γαλλική προφορά του.
Και συμπλήρωσε:
- «Το πρώτο πράγμα που μου είπε για εσάς ο κύριος Όσμπορν (σσ: ο βρετανός υπουργός Οικονομικών) ήταν ότι τα αγγλικά σας είναι εξαιρετικά».
- «Ο κύριος από εδώ μιλάει ακόμη καλύτερα αγγλικά» απάντησε ο κύριος Βαρουφάκης, δείχνοντας τον κύριο Τσακαλώτο δίπλα του. «Είναι ουσιαστικά άγγλος» συμπλήρωσε.
- «Όντως είστε;» αναρωτήθηκε φωναχτά ο κύριος Σαπέν.
- «Όχι αλλά έζησα πολύ καιρό στην Αγγλία» απάντησε ο κύριος Τσακαλώτος.
- «Φαίνεται» είπε γελώντας ο κ.Σαπέν. «Και εσείς;» ρώτησε στρεφόμενος στον κύριο Βαρουφάκη.
- «Έζησα στην Αγγλία για 10-11 χρόνια, 12 χρόνια στην Αυστραλία και έτσι έμαθα τη γλώσσα» απάντησε.
- «Δεν έχετε αμερικάνικη προφορά» σχολίασε ο κ.Σαπέν.
- «Όχι δεν έχω καμία προφορά. Νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνομαι τους τόνους της φωνής, οπότε δεν «πιάνω» προφορές» απάντησε ο κύριος Βαρουφάκης, στα τελευταία λόγια μπροστά στις κάμερες και πριν κλείσουν οι πόρτες για να ξεκινήσει η συζήτηση των δύο πλευρών.

Πηγή: protothema.gr