Στο χάρτη που παρακολουθείτε απεικονίζει μονάδες αιολικής και ηλιακής ενέργειας που είναι εγκατεστημένες η θα εγκατασταθούν στο άμεσο μέλλον.
Οι ευρωπαίοι τα γνωρίζουν πολύ καλά όλα αυτά και γι αυτό μας θέλουν υπό την κατοχή τους δανείζοντάς μας.
Αν σε περίπτωση διεξαχθεί το δημοψήφισμα και δεχτούν οι Έλληνες τη ξένη κατοχή όπως ζούμε αυτή τη στιγμή, όλα αυτά που βλέπετε στον χάρτη και άλλα τόσα που θα κατακλύσουν τη χώρα μας θα περάσουν σιγά σιγά στα χέρια τους.