Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Ετσι θα είναι το νέο κινητό της Apple, iPhone Air (ΒΙΝΤΕΟ)

Ετσι θα είναι το νέο κινητό της Apple, iPhone Air (ΒΙΝΤΕΟ)


Θα έχει οθόνη 4,7 ιντσών και θα είναι λίγο πιο λεπτό από το iPhone 5S. Ετσι τουλάχιστον, προβλέπει ότι θα είναι το iPhone Air, o Σαμ Μπέκετ, ο άνθρωπος που δεν πέφτει ποτέ έξω σε τέτοια θέματα.
Το 2012 ο Μπέκετ που εργάζεται ως προγραμματιστής εφαρμογών είχε προβλέψει με κάθε ακρίβεια το πώς θα είναι το iPhone 5, ενώ είχε αναφερθεί και σε κάποια χαρακτηριστικά που είδαμε αργότερα στα επόμενα μοντέλα της Apple, όπως την αναγνώριση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων και το iOs 7.
Σύμφωνα με αυτόν, το iPhone Air θα είναι λεπτότερο, ελαφρύτερο και με μεγαλύτερη οθόνη από το iPhone 5S. Συγκεκριμένα, θα έχει οθόνη 4,7 ιντσών, η οποία θα δημιουργηθεί μεγαλώνοντας κατά 8% την οθόνη μικραίνοντας το πλαίσιο. Οσον αφορά το πάχος, θα είναι κατά 9% λεπτότερο από το 5S.
Επίσης, ο Μπέκετ πιστεύει ότι το επόμενο κινητό της Apple δεν θα ονομάζεται iPhone 6, αλλά iPhone Air.

Τέλος 2014 λήγουν όλα τα δικαιώματα και χορηγούνται νέα από το 2015

«Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015».
Η έναρξη του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων στις 31.12.2014.Η έναρξη του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων στις 31.12.2014.
Αυτό ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την παράταση της προθεσμίας για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρι τις 15 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αλλαγές που φέρνει το 2014 στο καθεστώς των κοινοτικών ενισχύσεων είναι οι εξής:
1. Γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το 2014
2. Περισσότερος χρόνος (μέχρι 15 Μαΐου) και νέα εγκύκλιος για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
3. Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς και μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα. Στα άρθρα 9, 24 και 34 ορίζονται τα κριτήρια του ενεργού γεωργού, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς  της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.
4. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014 επηρεάζει την χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον αφορά στο πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014
Ο Καν. (ΕΚ)73/2009 εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για τη χορήγηση εισοδηματικής στήριξης στους γεωργούς κατά το έτος 2014, τροποποιείται δε με τον Καν.(ΕΕ) 1310/2013, στα πλαίσια της ανάγκης για συμμόρφωση με τον Καν.(ΕΕ) 1311/2013, ο οποίος ορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.
Προκειμένου να τηρηθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και ιδιαίτερα να ευθυγραμμιστεί το ποσό που είναι διαθέσιμο για τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς το 2014,  εφαρμόζεται γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Η ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1. Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για τη διαδικτυακή καταχώριση της Αίτησης Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε 2014 η οποία  είναι ενεργή, προκειμένου να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι για τους χρήστες που είχαν λάβει κωδικό τα έτη 2012, 2013 δεν απαιτείται η εγγραφή τους για λήψη νέου κωδικού, ισχύει ο παλιός κωδικός. Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://entitlements.opekepe.gr/
Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.
2. α. Η καταληκτική ημερομηνία  τόσο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσο και της αποστολής τους με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οποίες θα αποστέλλονται ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης στην αντίστοιχη ταχυδρομική δ/νση είναι η 15η  Μαΐου του 2014, έπειτα από την παράταση που δίνεται μόνο για το έτος ενίσχυσης 2014. Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στην ανωτέρω εφαρμογή απορρίπτονται.                                                                            
β. Η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώριση  της Αίτησης Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Με την έναρξη λειτουργίας οι αιτήσεις μεταβίβασης Δ.Ε.Ε καταχωρίζονται υποχρεωτικά στη διαδικτυακή εφαρμογή πριν την αποστολή τους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
- Καταχώριση
- Οριστικοποίηση
- Εκτύπωση
- Υπογραφή από του συμβαλλόμενους
- Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.
Αποστολή του φακέλου της αίτησης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς και μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα. Στα άρθρα 9, 24 και 34 ορίζονται τα κριτήρια του ενεργού γεωργού, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και οι κανόνες που διέπουν τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με το νέο καθεστώς  της βασικής ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

Αναμένεται η ολοκλήρωση της κοινοτικής νομοθεσίας και η κοινοποίηση των αποφάσεων του κράτους μέλους σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας και πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε περίπτωση υφιστάμενης κληρονομιάς, διαδοχής βάσει συμβατικής μίσθωσης, μεταβολής του νομικού καθεστώτος ή επωνυμίας, μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης, σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης της εκμετάλλευσης και σε περίπτωση συμβατικής ρήτρας σχετικά με το δικαίωμα λήψης των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης για το μεταβατικό έτος 2014, στην οποία θα ορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικές με τυχόν αλλαγές σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης  και δικαιωμάτων το 2014, εφόσον αυτή επηρεάζει την κατανομή των δικαιωμάτων στο νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.

Οι αιτήσεις μεταβιβάσεων ΔΕΕ 2014 πραγματοποιούνται πάντα με  ευθύνη των παραγωγών,  ειδικά όμως για το μεταβατικό έτος 2014 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

1) Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν την 31.12.2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής και βάσει της δήλωσης του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων
2) Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014 επηρεάζει την χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον αφορά στο πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας.
Έτσι σε περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης της εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής, τα νέα δικαιώματα χορηγούνται στους μισθωτές ή αγοραστές, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και που θα δηλώσουν επιλέξιμα εκτάρια εκτός εάν υπάρξει από κοινού απόφαση, με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού τα δικαιώματα να κατανεμηθούν στον πωλητή ή εκμισθωτή,  Επισημαίνεται ότι όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού υπόκεινται  σε διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Λόγω της τροποποίησης του ΚΑΝ (ΕΚ) 73/2009 και της εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για το έτος 2014 βάσει του Καν. (ΕΕ) 1310/2013, παρατείνεται για το έτος 2014 η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έως την 15η Μαΐου 2014.

Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση με τη Μεταβίβαση δικαιωμάτων για το 2014.doc

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας Δώρο της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ...¨αγκαλιάσαμε το τέλος και πάμε για καινούργια αρχή¨


Κάποτε ένας άγιος ασκητής ήρθε σε μία οπτασία. Και είδε τον Χριστό, επι θρόνου Δόξης. Δεξια ΤΟΥ, παραστεκόταν η Παναγία και αριστερά ΤΟΥ, ο Τίμιος Πρόδρομος και στον περιβάλλον χώρο βρισκόταν οι Αρχάγγελοι. Είδε λοιπόν έναν Αρχάγγελο να πηγαίνει στο Χριστό τα βιβλία των αιώνων.
Και άνοιγε ο Χριστός κάθε βιβλίο και έβλεπε τα αμαρτήματα του κάθε αιώνα. Και όταν έφτασε στο ανάλογο βιβλίο του έβδομου αιώνα, είδε τόσες αμαρτίες που άρχισε να αναστενάζει και να σκέπτεται να πάρει μία σημαντική απόφαση.

Στην συνέχεια ο Αρχάγγελος του έδωσε το βιβλίο του όγδοου αιώνα και όταν ο Χριστός το άνοιξε, αμέσως το έκλεισε και είπε ¨τούτος ο αιώνας είναι φοβερός! Μεγάλη κακία, αμαρτία και δυσωδία ανέρχεται από κάτω προς τον θρόνο μου. Θα κάνω συντέλεια! ¨

Τα πάντα έδειχναν, ότι ο Χριστός με ένα νεύμα προς τους Αρχαγγέλους θα έφτιαχνε την συντέλεια του κόσμου, με όλα τα φοβερά συνακόλουθα.

Τότε η Υπεραγία Θεοτόκος, βλέποντας ότι ο Υιός και Θεός ΤΗΣ είναι αποφασισμένος να κάνει κάτι τέτοιο, δειλά- δειλά γονάτισε μπροστά στον Χριστό και ΤΟΝ παρακαλούσε…

¨ Υιέ και Θεέ μου μακροθύμισε σε αυτούς! Μην αποφασίσεις κάτι τέτοιο και στείλε τον Φωτισμό ΣΟΥ! Στείλε το Έλεος ΣΟΥ! Παράβλεψε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Στείλε πνευματικούς ανθρώπους, να στηρίξουν τον κόσμο. Λυπήσου τους ανθρώπους! ¨

Και ο Χριστός τότε εκάφθη στις παρακλήσεις της Παναγίας και αποφάσισε με ένα νεύμα ΤΟΥ, μακροθυμία.

Και έτσι έληξε η οπτασία εκείνου του φωτισμένου ασκητή.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ.

( Πνευματικές οδηγίες για ψυχοσωματική καθαρότητα) Γέροντος Εφραίμ Φιλοθείτου- Αριζονίτου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ¨ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ¨

Λάδι στη φωτιά ρίχνει το ΝΑΤΟ.Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 εστάλησαν στην Πολωνία 6/3/14. www.hellas-now.com
Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ μετά τον Πειραιά αγκυροβόλησε ανοικτά της Αττάλειας . Μάρτιος 9, 2014. http://www.echedoros-a.gr/

Πρόκληση: Η Τουρκία στέλνει τη φρεγάτα TCG Gökçeada και δύο υποβρύχια στην Κυπριακή ΑΟΖ

Πρωτοφανής κίνηση από Ρωσία: Μετέφερε υπερηχητικούς πυραύλους cruise στην Σεβαστούπολη.

Καταιγίδα" πυραύλων Topol-M, Iskander-M, S-300 και S-400 προετοιμάζει η Ρωσία τις επόμενες ημέρες, 10/03/2014 defencenet.gr

Γεωπολιτικά τα τελευταία 70 χρόνια ποτε έφτασε η ανθρωπότητα σε τέτοιου είδους κρίση; Με τέτοια αντιπαράθεση δυνάμεως πυρός και τέτοια πλοκή διπλωματικών μετώπων;

Μήπως ο Ουρανός φυλλομετράει ήδη τις σελίδες του αιώνος τούτου του απατεώνος;

Μήπως ήρθε η στιγμή με έμπρακτη Νινευίτικη μετάνοια αρχής γενομένης από τους εκκλησιαστικούς να γονατίσουμε και εμείς

μπροστά στον πόνο του συνανθρώπου μας, δείχνοντας έτσι ψήγματα καλής θέλησης στο Έργο της Προσευχής Της Παναγίας Μας Υπέρ Του Σύμπαντος Κόσμου.

Δεν είναι δυνατόν η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ να γονατίζει αυτές τις κρίσιμες στιγμές και εμείς να αδιαφορούμε κλεισμένοι στο κέλυφος της εγωπάθειας του αιώνα μας.

Από εδώ και πέρα θα τα δούμε όλα και άγνωστο τι θα υποστεί η ανθρωπότητα , η οποία όμως δεν θα καταστραφεί όπως το επιθυμούν κάποιοι γιατί το Πνευματικό Αλεξικέραυνο μας λέγεται ΠΑΝΑΓΙΑ.

Από εδώ και πέρα ότι καλό δούμε θα το οφείλουμε αποκλειστικά δίχως να το αξίζουμε στην ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ με την ταπεινή γονυκλυσία της μπροστά στον Θρόνο του ΥΙΟΥ Της ¨ κερδίζει¨για την ανθρωπότητα καιρό μετανοίας, χρόνους πνευματικής αναγέννησης για το πλάσμα του Θεού που το περιέκλεισαν στις μέρες μας τα χειρότερα αδιέξοδα της αμαρτίας.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ μετά την δαιμονική μπόρα ετοιμάζεται να χαρίσει το ανεκτίμητο δώρο του ΘΕΟΥ προς την ανθρωπότητα…

ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ» ΜΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΙΝΤΕΟ


Τα πρόσφατα γεγονότα της Ουκρανίας έριξαν τα φώτα της δημοσιότητας και στον ελληνισμό της Κριμαίας, ο οποίος κάποτε, επί τσαρικής Ρωσίας, ήταν ακμαίος και σφριγηλός, για να συρρικνωθεί δραματικά από τις αναρίθμητες διώξεις των Μπολσεβίκων.

Στην Κριμαία σήμερα ζουν περίπου 150.000 Έλληνες και στην χερσόνησο υπήρχε έντονη ελληνική στρατιωτική παρουσία και στην μετά Βυζάντιο εποχή. Έλληνες στρατιώτες μάλιστα συμμετείχαν σε ορισμένες μάχες εναντίον Τατάρων και Τούρκων. Υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας μικρό μνημείο Ελλήνων πεσόντων, το οποίο βέβαια δεν περιμέναμε να ζητήσει να επισκεφθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος που επισκέφτηκε πρόσφατα την Ουκρανία, ή οποιοσδήποτε Έλληνας πολιτικός.

Δείτε το ρεπορτάζ που προβλήθηκε από την εκπομπή ΜΑΚΕΛΕΙΟ 4 και τη συχνότητα του ΖΟΟΜ:

Τά γεωπολιτικά παιχνίδια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί ὁ ....ἀντίπαλος Πούτιν


Θρησκευτικό χρῶμα στήν ἀποσταθεροποίηση τῆς Ουκρανίας!
Τοῦ Διονύση Μακρῆ
Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2012 εἴχαμε ὑποστηρίξει ὅτι ἡ Οὐκρανία ἀποτελεῖ ἕναν πρωταρχικό στόχο
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων προκειμένου νά ἀγγίξουν τή Ρωσική κυβέρνηση καί τόν Ρῶσο πρόεδρο Βλαδίμηρο Πούτιν! Καί ἡ θέση μας αὐτή ἀπόρρεε ἀπό τίς θρησκευτικές ἀποσχιστικές κινήσεις πού κύκλοι τῆς ἀνομίας χρηματοδοτοῦσαν συνεχῶς καί ἐνίσχυαν παρασκηνιακά μέσω τοῦ θεομίσητου παπισμοῦ καί τῆς οὐνίας ἀλλά καί ἀπό τήν εἴσοδο πληθώρας ἐκπροσώπων αἱρετικῶν δυτικῶν «χριστιανικῶν» παραφυάδων, οἱ ὁποῖοι κατά κύριο λόγο ἀποτελοῦν τήν ἐμπροσθοφυλακή μυστικῶν δυτικῶν ὑπηρεσιῶν.

Τό σχέδιο ὑπονόμευσης τῆς Οὐκρανίας ἔχει ἀρχίσει ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1990 μέ τίς ἀξιώσεις τῆς Οὐνιτικῆς παπικῆς κοινότητας, ἡ ὁποία, ὅπως ἦταν φυσικό, πρωτοστάτησε καί στά κατευθυνόμενα ἀπό Οὐάσιγκτον καί Βερολίνο πρόσφατα ἐπεισόδια στό Κίεβο. Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι ἡ ἑκάστοτε οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς Γερμανίας εἴθισται νά συνοδεύεται καί ἀπό ἕναν παγκόσμιο πόλεμο. Βέβαια τόσο στή Συρία, ὅσο καί στήν Οὐκρανία ἡ καθιερωμένη τίς τελευταῖες τουλάχιστον δεκαετίες συνταγή τῶν ἐπικεφαλῆς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων δέν πέτυχε. Ἀποτέλεσμα τούτου ἦταν ὁ περίφημος ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου πού θά ξεκινοῦσε ἀπό τό Κατάρ καί τή Σαουδική Ἀραβία καί θά κατέληγε μέσω Τουρκίας στήν Εὐρώπη δίνοντας τέλος στό μονοπώλιο τῆς Μόσχας νά μείνει - ἐπί τοῦ παρόντος φυσικά - ὡς σχέδιο ἐπί χάρτου. Κι αὐτό γιατί ὁ Ἄσαντ ὑποστηριζόμενος ἀπό τή Μόσχα ἀποδείχθηκε σκληρό καρύδι καί κάθε ἄλλο παρά εὔκολος στόχος ἦταν.

Κι ἐπιπλέον ἀπό τήν ἄλλη τό Ἰράν συνεπικουρούμενο καί τοῦτο ἀπό τή Μόσχα κατάφερε νά ἔρθει σέ διαπραγματεύσεις γιά τά πυρηνικά ἀποτρέποντας τά ἐπιθετικά σχέδια τοῦ Ἰσραήλ, τό ὁποῖο ὡστόσο δέν ἀποκλείεται μέχρι τό καλοκαίρι μονομερῶς πλέον καί χωρίς τή στρατιωτική συνδρομή τῆς Οὐάσιγκτον νά ἐκδηλώσει τήν ἐπίθεσή του πρός τίς πυρηνικές καί ὄχι μόνο ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἰράν...

Ἡ ἀποτυχία τῆς συνταγῆς ἅλωσης τῶν χωρῶν κυρίως μέ στρατιωτικές ἐπεμβάσεις πού ἀκολουθοῦν τῆς διαβρωτικῆς πολιτικῆς πού προηγεῖται ἀπό οἰκονομικούς ἐκτελεστές καί θρησκευτικούς κατασκόπους ἔχει νά κάνει μέ τήν κάκιστη οἰκονομική συγκυρία καί τά μεγάλο χρέος τῆς Οὐάσιγκτον. Καί τό χρέος τῶν 14 καί πλέον τρισεκατομμυρίων δολαρίων ἔχει καταστήσει τίς ΗΠΑ σέ γίγαντα μέ ξύλινα πόδια. Ἐκ τῶν πραγμάτων λοιπόν ἡ γνωστή -ἄγνωστη ἡγετική ὁμάδα τῶν μεγαλο- τραπεζιτῶν ἀπατεώνων πού κινοῦν τά νήματα στίς ΗΠΑ ἀναγκάζεται νά χρησιμοποιήσει ὑποδεέστερα τῆς τακτικῆς της «ὑλικά» γιά τή συνταγή, ἐπιστρατεύοντας λ.χ. τό Βερολίνο, τίς Βρυξέλες, τό ΝΑΤΟ κ.ο.κ. Ἀλλά κατά τή λαϊκή ρήση -ὅπου λαλοῦν πολλά κοκόρια ἀργεῖ νά ξημερώσει- ἔτσι καί τό ἀποτέλεσμα τῆς μαγειρικῆς ὄχι μόνο καθίσταται ἄνοστο ἀλλά συνήθως ...καίγεται!

Μέσω τῆς Οὐκρανίας, γιά νά τά λέμε μέ τό ὄνομά τους, οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ, ἔνθερμοι θιασῶτες καί ὑποστηρικτές τῆς Παγκοσμιοποίησης ἐπεδίωξαν νά αἰφνιδιάσουν τόν σκληρό καί ἀπρόβλεπτο -ὅπως ἀποδεικνύεται πλέον στήν πράξη- Ρῶσο πρόεδρο. Ἤθελαν ὄχι ἁπλά νά τόν «τιμωρήσουν» γιά τή διπλωματική του ἀλλά και πολεμική νίκη στή Συρία ἀλλά καί νά τοῦ ἀποκόψουν τή ναυτική δύναμη τῆς Μαύρης Θάλασσας, ἡ ὁποία ἀναδείχθηκε ὡς αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς διπλωματικῆς ἔντονης παρουσίας τῆς Μόσχας στή Μέση Ἀνατολή. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ οὐσιαστικά θά τόν «ἀπογύμνωναν» διπλωματικά ἐνῶ θά κατάφερναν νά τόν χτυπήσουν ἐκεῖ πού ἔδειξε τά τελευταῖα τουλάχιστον χρόνια ὅτι πονοῦσε, δηλαδή στόν ἔλεγχο τῆς στρατηγικῆς σημασίας γιά τή Ρωσία Οὐκρανίας!

Τόσο τό Βερολίνο, ὅσο καί ἡ Οὐάσιγκτον ὅμως δέν εἶχαν ὑπολογίσει τήν ἄμεση ἀντίδραση τῆς Μόσχας! Θεωροῦσαν ὅτι θά ὑπῆρχε χρόνος γιά νά ὀργανώσουν στρατιωτικά τά φασιστικά τάγματα τοῦ Κιέβου πού ἀσύστολα χρησιμοποιοῦν καί πάλι, ὅπως τότε στό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἔτσι ὥστε νά ξεσπάσει μία ζωτική γιά τά γεωπολιτικά συμφέροντά τους ἐμφύλια σύρραξη στήν Οὐκρανία. Κάτι τέτοιο ἄλλωστε θά καθιστοῦσε εὐάλωτη διπλωματικά λόγω τῶν διερχόμενων ἀγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου τή Μόσχα καί θά ἐπέφερε ἕνα καίριο πλῆγμα στήν εὔρωστη οἰκονομία της.

Ἔχοντας θητεύσει στό πάλαι ποτέ μεγάλο σχολεῖο τῆς ΚGB ὁ Ρῶσος πρόεδρος καί τό ἐπιτελεῖο του διέγνωσαν τον κίνδυνο και λειτούργησαν τάχιστα καταλαμβάνοντας χωρίς μία ἀπώλεια ἀεροδρόμια, στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις καί λιμάνια τῆς Κριμαίας καί ἐν γένει τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας. Πατώντας ἡ Μόσχα στήν οὐσία στό κομμάτι τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ πού ἔμεινε ἀλώβητο καί σταθερό στήν Ὀρθόδοξη πίστη ὁδηγεῖ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τήν Κριμαία ἀλλά καί τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀν. Οὐκρανίας στό δημοψήφισμα ἀπόσχισης σέ πρώτη φάση καί στήν προσάρτηση στή Ρωσία σέ δεύτερη φάση. Ἀφήνει λοιπόν στή Δύση τά γερμανόφιλα λαϊκά στρώματα τῶν παπικῶν οὐνιτῶν, τά ὁποῖα ἐκ τῶν πραγμάτων μόνο προβλήματα δύνανται νά δημιουργοῦν.

Οὐσιαστικά λοιπόν ἡ μεθοδευμένη κρίση ἀπό τή Δύση μετατρέπεται σέ ἐργαλεῖο ἐκκαθάρισης στό ὀμιχλῶδες τοπίο πού ὑπῆρχε στήν Οὐκρανία. Ἐπιπλέον ἡ Ρωσία ἀποκτᾶ ἄμεση πρόσβαση στή Μαύρη θάλασσα καί διασφαλίζει τήν παρουσία τοῦ ρωσικοῦ στόλου κερδίζοντας στό διπλωματικό ἐπίπεδο.

Κι αὐτό γιατί στήν παροῦσα χρονική περίοδο ἡ Δύση δέν εἶναι σέ θέση νά τραβήξει περαιτέρω τό σχοινί. Πῶς ἄλλωστε νά πράξει κάτι τέτοιο ὅταν οἱ ΗΠΑ εἶναι χώρα ὑπό πτώχευση καί στήν πλειονότητα τῶν χωρῶν μελῶν τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας, δηλαδή στό ΝΑΤΟ ἔχει ἐπιβληθεῖ μία πρωτοφανῆ λιτότητα, ἡ ὁποία δρᾶ ἀνασταλτικά στά σχέδια τῆς λεγομένης ἐπιθετικῆς διπλωματίας. Τό γεγονός αὐτό ἄλλωστε ἐξηγεῖ καί τίς διφορούμενες θέσεις Εὐρωπαίων καί Ἀμερικανῶν πολιτικῶν στόν τρόπο ἀντιμετώπισης τῆς οὐκρανικῆς κρίσης.

Τό πιθανότερο λοιπόν εἶναι ἡ Δύση νά «θυσιάσει» κάποιο παίκτη της (βλ. σύμμαχο της) ἐάν διαπιστώσει ὅτι τό οὐκρανικό ζήτημα τῆς γυρίζει μπούμερανγκ! Καί ὁ πλέον ἰσχυρός σύμμαχός της στήν εὐρύτερη περιοχή εἶναι ἡ Τουρκία. Μία ἐμπλοκή της ἄλλωστε θά εἶχε πολλαπλά ὀφέλη ἀφοῦ ἐκτός τῶν ἄλλων θά ἔδινε τή δυνατότητα ἐκκαθάρισης τοῦ ἰσλαμικοῦ στοιχείου πού ἔχει εἰσχωρήσει στή στρατιωτική μηχανή της καί τοῦ καλύτερου ἐλέγχου τῆς χώρας. Ταυτόχρονα σέ μία τέτοια περίπτωση ἡ Οὐάσιγκτον θά μποροῦσε νά ὑλοποιήσει τά σχέδια της στή Συρία καί τό Ἰράν... ἀφοῦ θά κέρδιζε πολύτιμο χρόνο νά ὀργανωθεῖ ἔναντι τοῦ «τρομοκράτη», ὅπως τόν παρουσιάζουν σέ κλειστά συμπόσια στίς ΗΠΑ, Ρώσου προέδρου Βλαδίμηρου Πούτιν.

Ὑπάρχει φυσικά ὁ κίνδυνος νά φθάσει ἡ Ρωσία μέχρι τό Αἰγαῖο. Τό σενάριο ὡστόσο αὐτό τό ἀποκλείουν δυτικοί στρατιωτικοί καί πολιτικοί ἐμπειρογνώμονες λόγω τοῦ φόβου τῆς Μόσχας γιά ἀνά πᾶσα στιγμή ἐνεργοποίηση τῆς λεγομένης ἀντιπυραυλικῆς «ἐπιθετικῆς» στήν οὐσία νατοϊκῆς ἀσπίδας πού ἑδρεύει στήν κεντρική κυρίως Εὐρώπη. Καί αὐτό τό γεγονός ὑπολογίζεται πώς θά καταστήσει διστακτική τή Μόσχα στό νά προβεῖ σέ γενίκευση μίας πιθανῆς πλέον πολεμικῆς σύρραξης μέ τήν Τουρκία, ἡ ὁποία θά τήν ἀποδυναμώσει κατά πολύ, ἀφοῦ ἡ Τουρκία δέν δύναται στρατιωτικά νά συγκριθεῖ οὔτε μέ τή Γεωργία, οὔτε μέ τήν Οὐκρανία. Ἴσως τό σενάριο τοῦτο νά γνώριζε ὁ Ρῶσος πρόεδρος, ὅταν προσφάτως ἐξέφρασε τήν ἀπειλή ὅτι ἄν ἡ Δύση θελήσει νά ἐμπλέξει στό ὅλο παιχνίδι καί τήν Τουρκία τότε θά φθάσει στό Αἰγαῖο.

Ὅπως κι νά διαμορφώνεται καί νά ἐξελίσσεται τόσο ἀπό πλευρᾶς διπλωματίας, ὅσο καί ἀπό πολιτικῆς, τό ὑφιστάμενο οὐκρανικό ζήτημα ἔχει τέτοιες γεωπολιτικές διαστάσεις πού ξεφεύγουν κατά πολύ τοῦ ἐλέγχου τῆς χερσονήσου τῆς Κριμαίας. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό οἱ προσεχεῖς μῆνες καί ἰδιαίτερα ἡ περίοδος τοῦ καλοκαιριοῦ ἐκλαμβάνονται πάρα πολύ κρίσιμοι ἀπό πάσης ἀπόψεως, ἀφοῦ στή διεθνῆ σκακιέρα τῶν γνωστῶν -ἀγνώστων ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας παίζονται μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Οἱ φύλακες ἅγιοι τῆς Κριμαίας

«Τήν Κριμαία τήν περιφρουρεῖ ὁ Ἅγιος Λουκᾶς καί ὁ Ἅγιος Εὐγένιος Ραντιόνωφ καί ἐπ’ οὐδενί θά ἐπιτρέψουν μετά τόσες θυσίες καί ἀγῶνες δεκαετιῶν κατά τήν περίοδο τοῦ κομμουνισμοῦ νά ἀλωθεῖ ἀπό τούς ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, πού ὁδηγοῦν τούς λαούς σέ μία πρωτοφανῆ ἠθική κατρακύλα», μᾶς εἶπε γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους. Καί πρόσθεσε: «Ἡ ἀρχή τοῦ πολέμου ἔγινε ἀπό τή Συρία καί τά γεγονότα στήν Οὐκρανία δείχνουν ὅτι ὁ καλός Θεός ἔχει ἕναν ἐξαίσιο τρόπο νά ἐπεμβαίνει καί νά ἀνατρέπει τίς μεθοδεύσεις καί τά σχέδια τοῦ Ἀντιδίκου. Οἱ ἐξελίξεις ἄλλωστε τοῦ οὐρανοῦ ἔχουν ἐδῶ καί πολύ καιρό δρομολογηθεῖ καί πολλοί θά εἶναι αὐτοί πού θά ἐκπλαγοῦν ἀπό τήν ξαφνική τροπή τῶν πραγμάτων... Γι’ αὐτό προτεραιότητά μας ὡς χριστιανοί ἐπιβάλλεται νά εἶναι ἡ μετάνοια, ἔτσι ὥστε οἱ ἐξελίξεις νά μᾶς βροῦν ἕτοιμους»

Σημ. Το ἀνωτέρω κείμενο δημοσιεύεται στόν ἀνανεωμένο Στύλο τῆς Ὀρθοδοξίας, μαζί μέ σειρά ἄλλων θεμάτων και ἀποκαλυπτικῶν συνεντεύξεων τόν ὁποῖο μπορείτε νά προμηθευτεῖτε πλέον καί ἀπό τά περίπτερα τό προσεχές Σάββατο 15 Μαρτίου σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Πηγή: www.orthodoxia.gr

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

¨Μνήσθητι Κύριε της δούλης σου¨ Γερμανίας ;; ΚΕΙΜΕΝΟ Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας‏


Και αρχίζουν οι συμπτώσεις!!

Κάποιοι είχαν την ¨περιέργεια¨ την τελευταία κρίσιμη δεκαετία να παρακολουθούν τηλέφωνα πρωθυπουργών.

Βλέπε Ελλάδα , τι ακολούθησε το σκάνδαλο των υποκλοπών την στιγμή που το πρωθυπουργικό περιβάλλον δρομολογούσε συμφωνίες με τον κ. Πόυτιν;

Μα φυσικά τα οικονομικά ¨μνημόσυνα¨ δηλ τα μνημόνια στην Ελλάδα των σκανδάλων και των σκανδαλισμών.

Βλέπε Γερμανία, τι ακολούθησε το σκάνδαλο των υποκλοπών και μάλιστα ακόμη και στο ίδιο το τηλέφωνο της κ Μέρκελ που είχε αναπτύξει προς χάριν της ανάπτυξης της χώρας της θερμές σχέσεις με τον κ. Πόυτιν;

Μα φυσικά η Κριση της Ουκρανίας και με ότι αυτό συνεπάγεται για την ίδια την Γερμανία που είναι η ¨άπληστη¨ καρδιά στην Ευρώπη βλ. εξαγωγές, ισοζύγιο πληρωμών, αρνητικά επιτόκια ομολόγων κ.α.

Και όμως πριν πεθάνει ακόμα κανένας αρχίσαν τα μοιρολόγια οι διεθνείς μοιρολογίστρες.

«Η Ευρωζώνη βρίσκεται στα μαύρα της τα χάλια».

Έτσι αρχίζει πολυσέλιδο αφιέρωμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το μέλλον της Ευρωζώνης, το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι:

O πρώτος είναι να μετεξελιχθεί η Ευρωζώνη γρήγορα σε ομοσπονδιακό κράτος με νόμισμα το ευρώ. Ο δεύτερος είναι να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χωρίς το ευρώ, δηλαδή να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014http://www.newsbomb.gr/http://olympia.gr/

Και να σου σκάει την ίδια σχεδόν μέρα και το ¨μοιρολόγι -συμβουλή¨της Πολωνίας που ιστορικά πίνει νερό στο όνομα των Αμερικάνων και με το δίκιο της γιατί δεν ξέχασε τα εγκλήματα των ναζί στην ενδοχώρα της.

«Η εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό αέριο μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά την κυριαρχία της Ευρώπης. Είμαι πεπεισμένος γι' αυτό. Για εμένα, το ζήτημα της Ουκρανίας είναι ζήτημα που αφορά το μέλλον και την ασφάλεια της Ε.Ε.», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, επισκεπτόμενος στρατιωτική βάση στα βόρεια της χώρας του.

Ο κ. Τουσκ τάχθηκε υπέρ «μιας διόρθωσης της ενεργειακής πολιτικής» της Ε.Ε..

«Θα συζητήσω γι' αυτό πολύ ανοικτά με την κ. Μέρκελ, επισημαίνοντας πως οι σημερινές αντιλήψεις που αφορούν την κλιματική πολιτική και την πολιτική στο φυσικό αέριο υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία ολόκληρης της Ευρώπης», πρόσθεσε..

«Θα διατυπώσω κατηγορηματικά τις απόψεις μας για το ζήτημα των πολιτικών απειλών που συνδέονται με την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και το ρωσικό χρήμα. Αυτό ασφαλώς δεν αφορά μόνο τη Γερμανία αλλά η Γερμανία αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα αυτού του φαινομένου, αυτά τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο κ. Τουσκ. http://radiogamma.blogspot.gr/

Τα μοιρολόγια όμως ξεκίνησαν δύο μέρες πριν κατευθείαν από το USA.

Αμερικανικά ΜΜΕ: Η Γερμανία απρόθυμη για κυρώσεις στην Ρωσία

«Πρέπει να εξαχθεί φυσικό αέριο στην Ευρώπη για να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, η οποία την χρησιμοποιεί στην πολιτική» Μάλλον εννοούν τα ενεργειακά αποθέματα Ελλάδος- Κύπρου!!! Στα αμερικανικά ΜΜΕ υπογραμμίζεται το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται χωρισμένοι για το πώς θα αντιμετωπίσουν την «ρωσική επέμβαση» στην Κριμαία, σημειώνοντας την «απροθυμία» της ενεργειακά εξαρτημένης Γερμανίας για να επιβληθούν στη Ρωσία «σημαντικές κυρώσεις». Οι New York Times, σε κύριο άρθρο τους, τονίζουν ότι η ενίσχυση των εξαγωγών φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ευρώπη από άποψη εξωτερικής πολιτικής, δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι λαμβάνουν σήμερα περίπου το 30% του αερίου τους από τη Ρωσία και χώρες όπως η Γερμανία και η Ουκρανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις ενεργειακές περικοπές με πολιτικά κίνητρα. Επίσης, επισημαίνεται ότι για το λόγο αυτό, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας οφείλει να επιταχύνει την αναθεώρηση των αιτήσεων για εξαγωγές στην Ευρώπη και το Κογκρέσο θα πρέπει να συμβάλει στην άρση των περιορισμών στις εξαγωγές φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ προς αμερικανούς συμμάχους. Όπως σημειώνει η σύνταξη της εφημερίδας, οι αμερικανοί αξιωματούχοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις εξαγωγές φυσικού αερίου ως στοιχείο μιας διπλωματικής προσέγγισης που επίσης περιλαμβάνει τη στήριξη άλλων κρατών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική. Το State Department, όταν ήταν επικεφαλής η Χίλαρι Κλίντον, αναφέρεται στο κύριο άρθρο, ανέθεσε αυτήν ακριβώς την αρμοδιότητα στο Γραφείο Ενεργειακών Πηγών, το οποίο βοήθησε τα ευρωπαϊκά κράτη να μειώσουν την εξάρτησή τους από ρωσικό αέριο, αγοράζοντας μεταξύ άλλων μεγαλύτερες ποσότητες αερίου από την Αφρική. Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014 pygmi.gr http://lougantina.blogspot.gr/

Μετα από όλα αυτά θέτουμε ένα ερώτημα.

Γιατί οι Αμερικάνοι βιάσθηκαν να κάνουν ¨την στραβή¨στην Ουκρανία;

Α. Την στιγμή που δεν ανοίξαν τα ¨πηγάδια¨στην Ελλάδα και δεν σχεδιάσθηκε ο τρόπος μεταφοράς της Ενέργειας από τον υποθαλάσσιο ορίζοντα της Μεσογείου στην Κεντρική Ευρώπη.

Β. Την στιγμή που η Γερμανία πιέζεται εξ απήνης να επανασχεδιάσει εδώ και τώρα όλη την φιλοσοφία του παραγωγικού τριγώνου Ενέργειας- Μεταφοράς- Ανάπτυξης.

Προς το παρόν μιλάει ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ που δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ θα προτιμούσε να αποφύγει μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία σχετικά την εισβολή της τελευταίας σε ουκρανικό έδαφος στην Κριμαία, αλλά θα πρέπει να ετοιμάσει μια ευρωπαϊκή απάντηση, αν η Μόσχα δεν υποχωρήσει. "Αν περάσει το σαββατοκύριακο χωρίς κάποια ορατή αλλαγή στη συμπεριφορά της Ρωσίας, τότε τη Δευτέρα θα πρέπει να συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα επόμενο στάδιο με λήψη μέτρων", δήλωσε ο Σταϊνμάγερ στη διάρκεια επίσκεψής του στα κράτη της Βαλτικής, όλα μέλη της ΕΕ που ανησυχούν για την Ουκρανία. "Δεν θέλουμε αντιπαράθεση, αλλά η δράση της ρωσικής πλευράς καθιστά δυστυχώς απαραίτητο για μας να προετοιμαστούμε, όπως μόλις σας εξέθεσα", δήλωσε ο Σταϊνμάγερ προς τους δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα της Εσθονίας Ταλίν. http://www.onalert.gr/11.03.2014

Η κ. Μέρκελ πρέπει να είναι στενοχωρημένοι ή όπως το λέμε εμείς ¨φαρμακωμένη¨από τον πόνο της αχαριστίας των συμμάχων.

Τι κακό λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει από μία απλή τηλεφωνική υποκλοπή;

Τελικά μήπως ισχύει ¨ότι όλα πληρώνονται πνευματικά¨;

Και αναρωτιόμαστε αν η Κρίση της Ουκρανίας έχει να κάνει με την ίδια την Γερμανία και κατ επέκταση την ΕΕ;

Τώρα που τα πάντα είναι ρευστά φυσικό είναι ο ένας να πιέζει τον άλλον και στο τέλος όλοι αυτοί ¨ οι ενεργειακοί λιγούρηδες¨να

πιέζουν την Ελλάδα. Αυτό πιθανώς να το διαπιστώσουμε στο άμεσο μέλλον.

Αλλά αυτοί που σχεδίασαν με περισσή μαεστρία τα μνημόνια- μνημόσυνα της Ελλάδος ήρθε η ώρα να ακούσουν και τα δικά τους μοιρολόγια …

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Χαμογελούν στο Κρεμλίνο με τις… κυρώσεις της Δύσης –

putin_med1

Η ρητορική της Δύσης περί κυρώσεων μόνο γέλωτα προκαλεί στην Μόσχα, η οποία ακάθεκτη συνεχίζει να «προελαύνει» γεωπολιτικά. Ακόμα και τα δυτικίζοντα μέσα έχουν αρχίσει την «γκρίνια», αναφορικά με την πολιτική της Δύσης απέναντι στον Πούτιν, ενώ η αντιπολίτευση στην Ουκρανία παρακαλάει απεγνωσμένα ΕΕ και ΝΑΤΟ να λάβουν πιο δυναμικά μέτρα. Δεν είναι τόσο εύκολο για την ενεργειακά εξαρτώμενη Ευρώπη να προβεί σε επιδείνωση των σχέσεων της με την Ρωσία.Στον αντίποδα το Κοινοβούλιο της Κριμαίας αποφάσισε πλήρη ανεξαρτητοποίηση από το Κίεβο και επιθυμία ένωσης με την «μητέρα Ρωσία». Ως «απάντηση» η ρωσική Δούμα αποφάσισε την ψήφιση νομοσχεδίου που θα απλοποιήσει την προσάρτηση της Κριμάιας στην ρωσική επικράτεια.Ο Πούτιν γνωρίζει ότι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε θέση ισχύος και το εκμεταλλεύεται εις το έπακρον, προκειμένου να διαπραγματευτεί από όσο καλύτερη θέση γίνεται.Όπως σας είχαμε γράψει άλλωστε, είναι πρακτικά αδύνατο για τους Ρώσους να εγκαταλείψουν τις περιοχές της Ουκρανίας που συνορεύουν μαζί τους, πόσο μάλλον την Κριμαία, η οποία βάσει τελευταίων εξελίξεων πρέπει να θεωρείται «τελειωμένη υπόθεση» για το Κίεβο. Μάλιστα ο Ρώσος πρωθυπουργός, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, έχει ήδη υπογράψει διαταγή κατασκευής γέφυρας που θα συνδέει την κριμαϊκή Χερσόνησο με το ανατολικό άκρο της Ρωσίας.Παρά τις προφορικές απειλές της Δύσης, Ρωσία και Κριμαία προχωρούν κανονικά τον «γάμο» τους και ενδεχόμενα έπεται συνέχεια της ρωσικής διείσδυσης στις ρωσόφωνες περιοχές, όπου ακτιβιστές καταλαμβάνουν κυβερνητικά κτήρια και υψώνουν ρωσικές σημαίες.Η Δύση ψάχνει απεγνωσμένα συνταγές αποδυνάμωσης του Πούτιν αλλά μέχρι στιγμής ανεπιτυχώς και ίσως τα επιτελεία των παγκοσμιοποιητών σκέφτονται ήδη πιο ακραία σενάρια…πηγη

Αρχίζει η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας

αγωγός

Φέτος θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας που αποτελεί το συμπληρωματικό κλάδο του Αγωγού ITGI προς τα Βαλκάνια, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Πλάμεν Ορεσάρσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους αρχηγούς των κομμάτων της συμπολίτευσης Σεργκέι Στανίσεφ και Λουτφί Μεστάν στη Σόφια.

 Σύμφωνα με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό, η κυβέρνηση υπολογίζει στο διασυνδετήριο αγωγό ως «εφικτή λύση για τη διαφοροποίηση της τροφοδοσίας της χώρας μας με ενεργειακούς πόρους».

Άλλο βήμα στην πορεία ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα που αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό θα είναι η εγκατάσταση νέου αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό «Κοζλοντούι».

Bloomberg: Oι Ευρωπαίοι δεν θέλουν την Ελλάδα στις αγορές

AAA_europe

Αρνητική εμφανίζεται η τρόικα απέναντι στο σχέδιο της Αθήνας να επιστρέψει στις αγορές φέτος, ισχυρίζεται το Bloomberg, υπό το φόβο ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση  να “χαλαρώσει” τις μεταρρυθμίσεις της.

Η Κομισιόν, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ φοβούνται ότι η ελληνική κυβέρνηση ενδέχεται να επαναλάβει λάθη του παρελθόντος εάν καταφέρει να ξεφύγει από τα “λουριά” του προγράμματος διάσωσης, παραδέχονται δύο αξιωματούχοι, ένας Έλληνας και ένας Ευρωπαίος, που μίλησαν στο πρακτορείο.

“Στην τρόικα συνειδητοποιούν τώρα πως όταν η Ελλάδα είχε έλλειμμα 10% και είχαν όλη τη διαπραγματευτική δύναμη, έδιναν υπερβολικό βάρος στη λιτότητα, αντί για τις μεταρρυθμίσεις.

Μια επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές θα σήμαινε ότι κάποιες από τις σκληρότερες μεταρρυθμίσεις δεν θα εφαρμοστούν ποτέ”, εξηγεί ο Michael Michaelides, αναλυτής της Royal Bank of Scotland.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου βρίσκεται στα επίπεδα όπου κυμαινόταν και πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, αγγίζοντας την περασμένη εβδομάδα το  6,65%, τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας κυμαινόταν στο 6,81%, έναντι 37,1% που ήταν το Μάρτιο του 2012.

Με αυτά τα επίπεδα των αποδόσεων, ο Holger Schmieding, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank εκτιμά ότι μια έκδοση 2ετών ή 5ετών ελληνικών ομολόγων δεν θα συναντούσε ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να γίνει με κόστος αποδεκτό για την Ελλάδα, εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη που να πλήξει την ενότητα της κυβέρνησης συνασπισμού.

Για αυτό και η πίεση που μπορεί να ασκήσει η τρόικα στον Αντ. Σαμαρά μειώνεται, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ειδικά καθώς η χώρα εμφανίζει πια πρωτογενές πλεόνασμα, και επομένως μπορεί να πληρώνει μισθούς και συντάξεις, αλλά αναγκάζεται να δανείζεται μόνο για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, των 321 δισ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους είναι προς την τρόικα, εάν οι πιστωτές αποφασίσουν να παγώσουν την ήδη καθυστερημένη δόση των δανείων διάσωσης, τόσο οι αγορές όσο και τα 11 εκατ. των Ελλήνων θα είναι προστατευμένα από ένα πιθανό default.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αξιωματούχοι της τρόικας ανησυχούν ότι εάν χάσουν τα μέσα πίεσής τους προς την ελληνική κυβέρνηση, αυτή θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην κρίση.

Και σε αυτή την περίπτωση, η τρόικα θα αρνηθεί να δώσει άλλα δάνεια διάσωσης, σημειώνουν οι αξιωματούχοι.

Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, είναι με ένα νέο πακέτο διάσωσης, που θα συνδεθεί με αυστηρούς όρους.

Κάτι που ωστόσο, ο Γ. Στουρνάρας προτιμά να αποφύγει, όπως δήλωσε χθες.

“Ναυμαχία” στην ΑΟΖ Κύπρου – 2 αεροπλανοφόρα ΗΠΑ και Ρωσίας εναντίον Τούρκων

AEROFREGATA

Τουρκικές φρεγάτες και υποβρύχια “εναντίον” αμερικανικών και ρωσικών αεροπλανοφόρων στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Η Άγκυρα δεν σταματά την στρατιωτική – ναυτική “πίεση” στην κυπριακή ΑΟΖ. Η φρεγάτα Ίμβρος και δύο υποβρύχια πλέουν στην περιοχή ως δύναμη “προστασίας” του ερευνητικού σκάφους «Μπαρμπαρός», που διεξάγει παρανόμως έρευνες για υδρογονάνθρακες εντός της ΑΟΖ Κύπρου.

Την ίδια στιγμή και στην ίδια περίπου περιοχή έπλευσε και το αμερικανικό πυρηνικόνητο αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush». Το οποίο μετά από την παρουσία του στ΄ ανοιχτά του Πειραιά (διαβάστε εδω το σχετικό άρθρο και δείτε φωτο) και τις ασκήσεις που έκανε με ελληνικές φρεγάτες (διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτο εδω) κατευθύνθηκε στην ΑΟΖ Κύπρου και έκανε ασκήσεις εντός του FIR Λευκωσίας.

Οι αμερικανοί “μοιράζοντας” το παιχνίδι μετά από τις ασκήσεις αγκυροβόλησαν στην Αττάλεια για λίγα 24ωρα και θα επιστρέψουν στην ΑΟΖ Κύπρου για γυμνάσια. Να σημειωθεί ότι ένα από F 15 που συμμετείχαν στις ασκήσεις λόγω βλάβης -όπως δήλωσαν οι χειριστές του- ζήτησε άδεια και προσγειώθηκε στο στο βρετανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο της Επισκοπής της Κύπρου.

Στην περιοχή όμως υπάρχουν και ρωσικές ναυτικές δυνάμεις. Η Ρωσία έχει δεσμεύσει περιοχές για αεροναυτικές ασκήσεις στις οποίες κυρίαρχο ρόλο παίζει το αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» (διαβάστε εδω σχετικό άρθρο και δειτε φωτο), που αποτελεί και τη ναυαρχίδα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο είχε ελλιμενιστεί στο λιμάνι της Λεμεσού. πηγη

“Αν η Ελλάδα είχε δραχμή θα είχε και εθνική κυριαρχία”


Σε μια εντυπωσιακή δήλωση προχώρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, αναφορικά με την ελληνική οικονομική κρίση μιλώντας στο γνωστό forum του Διεθνούς Ομίλου “Βαλντάι”, που έχει χαρακτηριστεί και Νταβός της Ρωσίας

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομική καταστροφή επέρριψε την ευθύνη στην αδυναμία της Ελλάδας να “σηκώσει” ένα νόμισμα όπως το ευρώ και επέκρινε εμμέσως την απόφαση να ενταχθεί η Ελλάδα στην ευρωζώνη, σημειώνοντας:

“Κοιτάξτε τι έχει γίνει στην Ελλάδα με το ευρώ.


Εάν η Ελλάδα είχε ακόμα ως νόμισμα της την δραχμή, τότε θα μπορούσε να είχε προχωρήσει σε υποτίμηση, με αποτέλεσμα να μην βιώνει τα σημερινά προβλήματα και να έχει γλιτώσει την κρίση“.

Μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος συμπλήρωσε πως ” Αυτό θα ήταν ένα μήνυμα πως η μακροοικονομία ν(σ.σ. εννοεί δημοσιονομική κατάσταση) θα μπορούσε να ανακάμψει από εσωτερικές διορθωτικές κινήσεις, ενώ τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση, από το να καταφεύγουν διαρκώς σε δάνεια. Και όταν κάποιος μπαίνει στον φαύλο κύκλο του εξωτερικού δανεισμού στο τέλος οδηγείται σε εκχώρηση της κυριαρχίας του.

Οι παραπάνω δηλώσεις έχουν ιδιαίτερο βάρος, ακριβώς γιατί γίνονται από έναν, ας πούμε, “ουδέτερο παρατηρητή” της ελληνικής τραγωδίας, ο οποίος δεν έχει κανένα συμφέρον, φυσικά, να βγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη, το αντίθετο θα λέγαμε, αφού έχει τονιστεί επανειλημμένα ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε μεγάλα προβλήματα και για την ρωσική οικονομία βάσει της αρχής του ντόμινο

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Νέο γερμανικό «όχι» για τις αποζημιώσεις

Νέο γερμανικό «όχι» για τις αποζημιώσεις

Τις αξιώσεις της Αθήνας για πολεμικές επανορθώσεις απέρριψε εκ νέου η γερμανική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η θέση του Βερολίνου επί του θέματος δεν έχει αλλάξει.
Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ, «τίποτε δεν έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά τόσο την γερμανική θέση, όσο και την νομική αξιολόγηση του ζητήματος και πρόσθεσε ότι τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί λεπτομερώς».
Στο θέμα αναφέρεται με τηλεγράφημά του και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), το οποίο επισημαίνει ακόμη ότι ο ομοσπονδιακός Πρόεδρος, Γιοάχιμ Γκάουκ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπος με ανάλογα αιτήματα, μεταξύ άλλων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια.
Ο κ. Παπούλιας, αναφέρει το δημοσίευμα σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι «απηύθυνε έκκληση προς την Γερμανία να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό διαπραγματεύσεις για τις επανορθώσεις και για την αποπληρωμή ενός κατοχικού δανείου που επέβαλαν οι ναζί».


BINTEO: Σπάρτη: Μια ιδιάζουσα περίπτωση Ελληνικής πόλης

BINTEO: Σπάρτη: Μια ιδιάζουσα περίπτωση Ελληνικής πόλης

Βασικό χαρακτηριστικό της η πλήρης υποταγή του ατόμου στο σύνολο και βασικό ιδανικό της ο σεβασμός των θεσμών και η δημιουργία άριστων πολεμιστών....

Για να επιβιώσουν θα έπρεπε να είναι πολύ καλοί πολεμιστές αλλά και επιτήδειοι διπλωμάτες που παράλληλα δεν θα έπρεπε να διστάζουν να γίνονται πολύ σκληροί.
Τα υγιή παιδιά και μέχρι την ηλικία των 7 ετών παρέμεναν στο σπίτι τους, υπό συνθήκες αυστηρής ανατροφής. Από την ηλικία των 7 ετών και μέχρι τα 20, διαρκούσε η σκληρή και επίπονη εκπαίδευση που διαμόρφωνε τους οπλίτες, η φήμη των οποίων έμεινε αιώνια
Οι Σπαρτιάτες αποτελούν το πρότυπο ηρωισμού, αυτοθυσίας, πειθαρχίας, οι τέλειοι πολεμιστές.
Ο μύθος τους δεν μπορεί να καταρριφθεί από τα όποια αρνητικά αυτής της κοινωνίας που “γεννούσε” διαρκώς πολεμιστές.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε δέκα λεπτομέρειες για τους Σπαρτιάτες. Μερικές απ΄ αυτές εντυπωσιάζουν.Στην αντεπίθεση ο Πούτιν: Απειλεί με «κραχ» την οικονομία των ΗΠΑ!

Στην αντεπίθεση ο Πούτιν: Απειλεί με «κραχ» την οικονομία των ΗΠΑ!

Σύμβουλος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Μόσχα είναι πιθανόν να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το δολάριο ως νόμισμα αναφοράς και να αρνηθεί να αποπληρώσει τα δάνειά της προς τις αμερικανικές τράπεζες.

Λίγες ώρες μόνο χρειάστηκε η Μόσχα για να περάσει στην αντεπίθεση μετά τη διατύπωση εκ μέρους των ΗΠΑ δια της εκπροσώπου τύπου του Στέιτ Ντιπάρντμεντ της απειλής ότι «δεν εξετάζει απλά» αλλά «είναι πιθανό να επιβάλει» κυρώσεις στη Ρωσία για τις ενέργειες της στην Ουκρανία, όπως ανέφερε τη Δευτέρα η Τζεν Ψάκι.
Τη ρελάνς διατύπωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Σεργκέι Γκλαζίεφ, ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά από την ρωσική ηγεσία στη διατύπωση σκληρών θέσεων αν και δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Όπως δήλωσε ο Γκλαζίεφ τυχόν επιβολή κυρώσεων θα οδηγήσει σε «κραχ του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος» καθώς η Μόσχα είναι πιθανόν να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το δολάριο ως νόμισμα αναφοράς και να αρνηθεί να αποπληρώσει τα δάνειά της προς τις αμερικανικές τράπεζες.
Αλλά ακόμα και αν οι κυρώσεις δεν έχουν στόχο την Ρωσία αλλά επιχειρήσεις και ιδιώτες επιχειρηματίες της χώρας, τότε, πρόσθεσε ο Γκλάζιεφ, η Μόσχα θα συστήσει στους κατόχους αμερικανικών αξιών να τις πουλήσουν.
Σταματάει τα στρατιωτικά γυμνάσια στα σύνορα με την Ουκρανία ο Πούτιν
Συνεχείς είναι οι κινήσεις τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο για το θέμα της Ουκρανίας καθώς η Κριμαία φαντάζει με «καζάνι που βράζει».
Τελευταία εξέλιξη η εντολή του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν το πρωί της Τρίτης να αποσυρθούν από τα σύνορα με την Ουκρανία όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις που εκτελούσαν τις τελευταίες ημέρες στρατιωτικά γυμνάσια, κίνηση που από κάποιους είχε ερμηνευθεί ως προειδοποίηση προς το Κίεβο.
Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν έδωσε εντολή να επιστρέψουν στις βάσεις τους όλα τα στρατεύματα που μέχρι και σήμερα εκτελούσαν στρατιωτικές ασκήσεις για τις οποίες η Μόσχα αρνείται ότι συνδέονται με τα γεγονότα στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου η επίσημη αιτιολογία της απόφασης ήταν η ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας ότι η άσκηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
«Ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε εντολή προς όλα τα στρατεύματα και τις μονάδες που μετείχαν στα στρατιωτικά γυμνάσια, να επιστρέψουν στις βάσεις τους», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.
Η άσκηση ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη και σε αυτή συμμετείχαν 150.000 στρατιώτες, 90 αεροσκάφη, 880 άρματα και 80 πολεμικά πλοία.
Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το RIA Novosti επικαλούμενο εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Κριμαίας, τρία ουκρανικά συντάγματα τάχθηκαν στο πλευρό των αρχών της Κριμαίας. Πρόκειται για το 50ο, το 55ο και το 147ο σύνταγμα αντιαεροπορικής άμυνας στα οποία υπηρετούν συνολικά 700 άνδρες.
Το τελεσίγραφο εξέπνευσε το θρίλερ παραμένει
Χωρίς να ανοίξει ρουθούνι εξέπνευσε το πρώτο τελεσίγραφο που, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, είχε δώσει ο ρωσικός στρατός για την παράδοση των Ουκρανικών στρατευμάτων στην Κριμαία.
Παρά το γεγονός ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε διαψεύσει την πληροφορία αυτή οι ανταποκριτές των ξένων μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται στην περιοχή περιμέναν μέχρι τις 5 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) για να δουν επί του πρακτέου αν και κατά πόσο η πληροφορία αυτή θα αποδεικνυόταν αληθής.
Όπως, όμως, μετέδωσε το BBC, η ώρα πέρασε αλλά δεν ακούστηκε ούτε... κιχ.
Αυτό φαίνεται ότι ήταν το πρώτο θερμό επεισόδιο του ακήρυχτου ψυχολογικού πολέμου ανάμεσα στις δύο πλευρές με επίκεντρο την Κριμαία που συνεχίζεται αμείωτος τις τελευταίες ημέρες.
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο αποκλείει τη στρατιωτική εμπλοκή στην Ουκρανία
Την αναστολή όλων των στρατιωτικών συνεργασιών με τη Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα το αμερικανικό Πεντάγωνο στο πλαίσιο της αντίδρασης της Ουάσιγκτον στην στρατιωτική παρουσία της Μόσχας στην Κριμαία.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση σε Ευρώπη και Μεσόγειο, ξεκαθαρίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν σκέψεις για στρατιωτική εμπλοκή στην Ουκρανία
«Καλούμε τη Ρωσία να αποκλιμακώσει την κρίση στην Ουκρανία και οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που είναι στην Κριμαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους, όπως απαιτείται στο πλαίσιο των συμφωνιών που διέπουν τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου υποναύαρχος Τζον Κίρμπι.
«Ορισμένα μέσα ενημέρωσης κάνουν εικασίες για πιθανές κινήσεις των πλοίων στην περιοχή . Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη στρατιωτική στάση μας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο», συνέχισε ο Κίρμπι
Η ανακοίνωση από το Πεντάγωνο ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα εξετάσει μια σειρά από οικονομικές και διπλωματικές κυρώσεις απομόνωσης της Ρωσίας.

Οι 7 λόγοι που η Αμερική «τρέμει» να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία


Ακόμη και αν η Ρωσία αποφασίσει να καταλάβει όλη την Ουκρανία , οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να μπουν σε πόλεμο.
Ένα ενδιαφέρον άρθρο από το FORBES, στο οποίο ο αρθρογράφος για θέματα άμυνας και εθνικής
ασφάλειας Michael Peck, αναλύει 7 λόγους για τους οποίους η Αμερική δεν θα κάνει ποτέ πόλεμο για την Ουκρανία.

Ο Peck δεν αρνείται ότι η Αμερική είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, αλλά το γεγονός αυτό πιστεύει ότι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για την κρίση στην Ουκρανία . Ακόμη και αν η Ρωσία αποφασίσει να καταλάβει όλη την Ουκρανία , οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να μπουν σε πόλεμο .

Σύμφωνα με το άρθρο, αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν ο Ομπάμα είναι ισχυρός ή αδύναμος. Οι ΗΠΑ μπορούν να απειλήσουν με οικονομικές κυρώσεις , αλλά μέχρι εκεί.

Επιγραμματικά οι λόγοι που αναλύει ο αρθρογράφος είναι:

1. Η Ρωσία είναι πυρηνική υπερδύναμη.

2. Η Ρωσία έχει ένα ισχυρό στρατό.

3. Η Ουκρανία είναι πιο κοντά στη Ρωσία .

4. Ο αμερικάνικος στρατός είναι κουρασμένος.

5. Ο αμερικανικός λαός είναι κουρασμένος.

6. Οι σύμμαχοι της Αμερικής είναι κουρασμένοι.

7. Οι ΗΠΑ δεν έχουν πολλά στρατεύματα για την αποστολή.

O Peck σημειώνει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ένας πόλεμος είναι αδύνατον να συμβεί . Αν η Ρωσία εισβάλλει στα κράτη της Βαλτικής για να «προστατεύσει» εθνοτικές ρωσικές μειονότητες , τα όπλα θα μπορούσαν πράγματι να ακουστούν, καθώς η Εσθονία , η Λετονία και η Λιθουανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ .

Πάντως, επισημαίνει, σε αυτή την φάση, ο πόλεμος είναι μόνο στα λόγια και εκεί θα μείνει.

ΟΙ ΗΠΑ ΘΥΜΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ: 1.000 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ Η ΡΩΣΙΑ! ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΕΡΟΥΣ S-500 ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΝΑΞΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!


ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ!
Οι κινήσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ θύμωσαν την Αρκούδα, η οποία ξεκινά νέα γιγάντια "Άσκηση", αυτή τη φορά στην Αεράμυνα της Δυτικής Περιφέρειας, ενεργοποιώντας 1.000 συστήματα
πυραύλων διαφόρων τύπων και Όπλων και κινητοποιώντας 3.500 Στρατιώτες,
με επίκεντρο το περίφημο πεδίο δοκιμών Kapustin Yar, 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Ουκρανίας, σε απόσταση δηλαδή ικανής βολής...

Πρόκειται για την μεγαλύτερη Ρωσική Άσκηση Αεράμυνας στα χρονικά, η οποία αποτελεί απάντηση στις Νατοϊκές ενισχύσεις σε Πολωνία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Ρουμανία!
Η περίοδος διεξαγωγής της μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς θα καλύψει χρονικά το κρίσιμο Δημοψήφισμα της 16ης Μαρτίου και την αναμενόμενη Ένωση της Κριμαίας με τη Ρωσική Επικράτεια και θα διαρκέσει δε μέχρι τον Απρίλιο!
KAPUSTIN YAR: Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
Το Kapustin Yar, είναι το κάποτε μυστικό και άκρως απόρρητο και πάντοτε κορυφαίο πεδίο Δοκιμών των Ρωσικών Ατομικών, Πυρηνικών Όπλων, καινοτόμων Τεχνολογιών και εκτόξευσης Πυραύλων στην περιοχή Αστραχάν, πάνω από την Κασπία, που χτίστηκε το 1946 .

Αρχικά λειτούργησε με τους κορυφαίους Γερμανούς Επιστήμονες που αιχμαλώτισαν και αξιοποίησε η Σοβιετική Ένωση κατά την είσοδο των Ρώσων στο Βερολίνο, μαζί με γερμανικά υλικά υψηλής τεχνολογίας που είχαν εφευρέσει. Τους άλλους μισούς είχαν πάρει οι ΗΠΑ. Και είναι γνωστό πως την
τεχνολογία των βαλλιστικών πυραύλων είχε αναπτύξει ο Χίτλερ και χρειαζόταν μόνο λίγο καιρό ακόμη να την ολοκληρώσει, ώστε εάν αργοπορούσε έστω μερικούς μήνες η Συμμαχική Απόβαση και η ταυτόχρονη προέλαση των Ρώσων, ο κόσμος θα υποδουλουνώταν οριστικά στους Ναζί, καθώς όλες οι μεγαλουπόλεις και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις Δύσης κι Ανατολής θα κονιορτοποιούνταν από τους βαλλιστικούς πυραύλους της Γερμανίας!

Χάρη άλλωστε σε αυτούς τους Γερμανούς Επιστήμονες, που αντάλλαξαν τις γνώσεις τους με τη ζωή τους, κατάφεραν ΗΠΑ και Ρωσία να φτάσουν στο Φεγγάρι...
Μάλιστα για τη στέγαση αυτών και των οικογενειών τους και των αντίστοιχων Ρώσων Επιστημόνων και τεχνιτών, δημιουργήθηκε εκεί μια ολόκληρη επίσης μυστική πόλη η Znamensk!
Πρόσβαση τόσο στην απόρρητη Βάση, όσο και στην μυστική πόλη, ήταν αδύνατη!

Σήμερα, εκεί, στο Kapustin Yar, ενεργοποιεί ο Πούτιν 1.000 συστήματα πυραύλων και 3.500 άνδρες για ετοιμότητα ενός Πολέμου ακόμη και μέχρι τελικής εξoντώσεως εάν χρειαστεί, δείχνοντας την απόλυτη αποφασιστικότητά του! Γι΄ αυτό και η συγκεκριμένη Πυραυλική Ομπρέλα, αμυντική και επιθετική, θα βρίσκεται σε κατάσταση μάχης, μέχρι και τον Αρπίλιο αρχικά, καθώς η ιστορία δεν φαίνεται να τελειώνει στην Κριμαία, αφού υπάρχει Ντονέτσκ, Χάρκοβο και τα άλλα Ρωσόφιλα μέρη της Ουκρανίας...
Σε αυτή τη Βάση-Κοσμοδρόμιο πια, όπως και σε αντίστοιχες των ΗΠΑ έχουν εφευρεθεί τα δήθεν UFO, άκρως απόρρητη τεχνολογία, για να απενεργοποιεί τα κράτη και παράλληλα να απελευθερώνει τις δυνατότητές τους, αλλά και να χρηματοδοτεί την συνέχιση των ερευνών και του διαστήματος...
UFO και Εξωγήινοι δεν υπήρξαν, δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ποτέ, αλλά υπήρξε η υπερδιαστημική (ψευδοεξωγήινη) τεχνολογία που μπορούσε να τα κατασκευάσει...
Σήμερα όμως πια υπάρχουν πολύ πιο προηγμένα και μυστικά όπλα και από τις δύο υπερδυνάμεις, που τα UFO μοιάζουν με παλιό ξεπερασμένο παραμύθι μιας καλωδιομένης μπαμπούσκα...
Δείτε βίντεο για την ιστορία του μυστικού πεδίου δοκιμών και εκτόξευσης πυραύλων Kapustin YarS-500 - Η ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ


Στο Kapustin Yar δοκίμασε ήδη ο Πούτιν σε απόλυτα μυστικές δοκιμές και εκτοξεύσεις, τους νέους, κορυφαίους και υπερσύγχρονους αντιβαλλιστικούς/αντιπυραυλικούς και αντιεροπορικούς S-500, μια οδυνηρή έκπληξη για το ΝΑΤΟ, καθώς μπορούν να εξουδετερώσουν ακόμη και τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους των ΗΠΑ στον αέρα, πολύ πριν βρουν τον στόχο τους...
Όσο για εχθρικούς πυραύλους από Αεροσκάφη, πλοία ή υποβρύχια, η αχρήστευσή τους είναι απλή διασκέδαση...

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ

Ταυτόχρονα ο Πούτιν έχει ήδη αποστείλει δεκάδες οχήματα ΒΜ - 30 Smerch (Tornado) πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων, για να θωρακήσει κατά τυχόν εχθρικής απόβασης την Κριμαία!
Κονβόι τέτοιων ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων τύπου εθεάθηκαν χθες στις κεντρικές αρτηρίες να πηγαίνουν προς θέσεις διασποράς!
Τα ΒΜ - 30 Smerch, φορτώνουν πυραύλους 800 κιλών, κατά προσωπικού, αρμάτων ακόμη και θέσεων πυροβολικού, με εμβέλεια 70 - 90 χιλιομέτρων!
Ο Πρόεδρος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, αλλά όπως ο καλός σκακιστής εξασφαλίζει μία μια προς μια τις κινήσεις του...