Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Αλλάζουν τα γράμματα με το νέο καθεστώς φορολογίας αγροτώνΣε νέο σχεδιασµό της ελληνικής γεωργίας και άµεση ανασυγκρότηση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, εξωθεί το νεό καθεστώς βαριάς φορολογίας των αγροτών, που εισάγει στη χώρα µας η συµφωνία µε τους πιστωτές .

Με φόρο εισοδήµατος 26%, χωρίς αγροτικό πετρέλαιο και µε ΦΠΑ 23% στα αγροτικά εφόδια, οι περισσότερες αγροτικές επιχειρήσεις, όπως είναι σήµερα, δύσκολα θα αντέξουν στον ανταγωνισµό. Αµέσως µετά τη συµφωνία, χωρίς την οποία θα είχαµε την πλήρη καταστροφή της ελληνικής γεωργίας, χρειάζεται ένα νέο σχέδιο που θα κατευθύνει τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής εκεί όπου υπάρχει πραγµατικά αντικείµενο επιχειρηµατικής δράσης.  
Η ελληνική πρόταση που τίθεται προς έγκριση από το Eurogroup του Σαββάτου και πιθανόν από τη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής, σηµατοδοτεί την πλήρη κατάργηση µέχρι το 2017 κάθε φοροαπαλλαγής και «ειδικής» µεταχείρισης του αγροτικού επαγγέλµατος, που πλέον θα αντιµετωπίζεται ως µια οποιαδήποτε άλλη ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αυτό, βεβαίως, φέρνει µαζί του µια σειρά από επιβαρύνσεις, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τον αγροτικό χώρο αγγίζουν, άµεσα ή έµµεσα, και πολλές ακόµα αλλαγές ή µεταρρυθµίσεις που προωθούνται στο καθεστώς ΦΠΑ, στο ασφαλιστικό, στην αγορά ενέργειας και στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων. 

Aναλυτικότερα 
-Φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων από το πρώτο ευρώ. Στο κείµενο η κυβέρνηση δεσµεύεται να πάρει πίσω τις πρόσφατες ρυθµίσεις Βαλαβάνη µε τις οποίες θεσπίστηκε αφορολόγητο 12.000 ευρώ για τις κοινοτικές ενισχύσεις. Το µέτρο θα εφαρµοστεί από την επόµενη φορολογική περίοδο.
-Κατάργηση όλων των ειδικών φορολογικών καθεστώτων και απαλλαγών που ισχύουν για τους αγρότες και εξοµοίωση τους µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες σταδιακά µέχρι το τέλος του 2017. Αυτό σηµαίνει σε αύξηση του συντελεστή φορολόγησης ώστε σε βάθος διετίας να φτάσει στο 26% (ή στο νέο συντελεστή που θα θεσπιστεί, εφόσον αυτός αλλάξει). 
-Κατάργηση µέχρι την ίδια χρονιά της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι απώλειες για τους αγρότες θα αντισταθµιστούν ή έστω θα µετριασθούν από την υποχώρηση των διεθνών τιµών του πετρελαίου.
-Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100%. Πρόκειται για µέτρο που από το 2017 θα ισχύσει για όλες τις ατοµικές επιχειρήσεις. 
-Γίνεται λόγος για αυστηρότερο προσδιορισµό του «επαγγελµατία αγρότη» ώστε λιγότεροι να κάνουν χρήση των φοροαπαλλαγών που απολαµβάνει, µέχρι φυσικά να καταργηθούν το 2017. 
-Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 28% (από 26%)  από το Σεπτέµβριο. 
-Αύξηση συντελεστή φορολόγησης των εισοδηµάτων µέχρι 12.000 ευρώ από ενοίκια από το 11% στο 15% και για εισοδήµατα πάνω από 12.000 σε 35% από 33%. Το συγκεκριµένο µέτρο θα ενεργοποιηθεί αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα φορολογικά έσοδα. 
-Αύξηση από τις 10.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ του ορίου απαλλαγής των µικρών επιχειρήσεων από το καθεστώς του ΦΠΑ.
-Περιορίζονται οι δικαιούχοι επιδότησης για πετρέλαιο θέρµανσης το 2016 καθώς µειώνεται στο µισό το σχετικό κονδύλι.
Τρεις φορές πάνω οι εισφορές ΟΓΑ
-Τριπλασιασµός στις εισφορές του ΟΓΑ. Προκύπτει από την α κατάργηση όλων των εξαιρέσεων στις χρηµατοδοτήσεις των ταµείων από το κράτος και εναρµόνιση της κρατικής χρηµατοδότησης µε αυτή προς το ΙΚΑ, από την 1η Ιουλίου 2015 και µετά.
-Κατάργηση του ΕΚΑΣ µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2019. Η αρχή θα γίνει από τον Μάρτιο του 2016, µε το πιο προνοµιούχο 20% των δικαιούχων. Παράλληλα, προβλέπεται καλύτερη στόχευση στις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων που δίνει ο ΟΓΑ. 
-Αύξηση των εισφορών υγείας στην κύρια σύνταξη από το 4% στο 6% ενώ η ίδια αύξηση (6% από 0%) επιβάλλεται και στις επικουρικές. 
-Αλλάζουν οι τιµές ζώνης των αντικειµενικών αξιών, αλλά αυξάνονται οι συντελεστές φόρου ακινήτων, αν χρειαστεί, ώστε να διασφαλιστούν το 2015 και το 2016 έσοδα από ΕΝΦΙΑ ύψους 2,65 δισ. ευρώ.

Ακριβότερο ρεύµα
Η κυβέρνηση δεσµεύεται να καθιερώσει κοστοβαρή τιµολόγια της ∆ΕΗ για κάθε κατηγορία καταναλωτή. Αυτό σηµαίνει διαµόρφωση των τιµολογίων του ρεύµατος µε βάση το κόστος, αναφορά που αφήνει παράθυρο για αυξήσεις στο ρεύµα στους αγρότες. Υπενθυµίζεται ότι τα αγροτικά τιµολόγια επιδοτούνται από υψηλότερες τιµές σε άλλες κατηγορίες καταναλωτών.

Μας ξαναγυρίζει στο χύμα ο ΦΠΑ 23% στα συσκευασμένα αγροτικά προϊόντα
Μεγάλες είναι οι ανατροπές στο καθεστώς ΦΠΑ όπου οι τελικές προτάσεις της κυβέρνησης αποτελούν µια απόπειρα συγκερασµού του τελευταίου «πακέτου Γιούνκερ» µε τις ελληνικές θέσεις. 
Η σπουδή για τη µεγιστοποίηση την εσόδων από το συγκεκριµένο «µέτωπο» συµπαρέσυρε και τα συσκευασµένα αγροτικά προϊόντα τα οποία µετατάσσονται στον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ 23%. Πιο αναλυτικά:
-Καθιερώνεται ένας υπερµειωµένος συντελεστής 6% (από 6,5% σήµερα) που θα ισχύει µόνο για τα φάρµακα, τα βιβλία και τα θέατρα. 
-Ένας µεσαίος συντελεστής 13% στον οποίο εντάσσονται τα φρέσκα/νωπά και τα βασικά τρόφιµα (π.χ. ψωµί). Στον ίδιο συντελεστή εντάσσονται η ενέργεια (αλλά και τα ξενοδοχεία για τα οποία απετράπη τελικά η «µετακόµιση» στο 23% και, µάλιστα, εν µέσω της τουριστικής περιόδου. 
-Ένας υψηλός, ενιαίος συντελεστής 23% µε τον οποίο θα επιβαρύνονται όλα τα υπόλοιπα τρόφιµα, δηλαδή τα συσκευασµένα, τα µεταποιηµένα και τα κονσερβοποιηµένα. Π.χ. µακαρόνια, ρύζι, όσπρια πωλούµενα σε συσκευασίες, κονσέρβες, κατεψυγµένα λαχανικά, συσκευασµένο ψωµί, τοµατοπελτές, σάλτσες σε κονσέρβες και βάζα, µαρµελάδες, γλυκά, παγωτά κ.α. Σηµειωτέον ότι όλα αυτά τα προϊόντα σήµερα εντάσσονται στο συντελεστή 13%. 
Πρόκειται αναµφίβολα για αρνητική εξέλιξη- πισωγύρισµα για τις προσπάθειες του αγροτικού κόσµου να αλλάξει παραγωγικό µοντέλο, να ξεφύγει από τη µάστιγα του «χύµα» και να παράξει επώνυµα ποιοτικά προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
Για παράδειγµα οι φακές «από το σακί» που πωλούνται στη λαϊκή θα επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 13% ενώ οι -ήδη ακριβότερες, λόγω της συσκευασίας τους- επώνυµες οι οποίες πωλούνται στο ράφι θα επιβαρυνθούν περαιτέρω µε ΦΠΑ 23%. Με άλλα λόγια το µέτρο «σπρώχνει» τον καταναλωτή µακριά από τα τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα. 
-Με ΦΠΑ 23% όµως (από 13% σήµερα) θα επιβαρύνονται και τα αγροτικά εφόδια, δηλαδή τα λιπάσµατα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και το πολλαπλασιαστικό υλικό. 
Οι αγρότες θα µπορούν, βεβαίως, να περνούν τα σχετικά έξοδα στα λογιστικά τους βιβλία ως δαπάνες οι οποίες θα µειώνουν το φορολογητέο εισόδηµα. Ωστόσο το άµεσο κόστος κτήσης τους, δηλαδή το «ζεστό χρήµα» που πρέπει να διαθέσει ο παραγωγός κατά την αγορά τους αυξάνεται. 
-Kαταργούνται σταδιακά οι εκπτώσεις στο ΦΠΑ στα κοσµοπολίτικα νησιά του Αιγαίου, που έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα και δέχονται τον µεγαλύτερο αριθµό τουριστών. 
Η µείωση θα αρχίσει από τον Οκτώβριο φέτος και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2016. Προβλέπεται να δοθούν αντισταθµιστικά µέτρα ενίσχυσης για τους πιο αδύναµους εισοδηµατικά κατοίκους.Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου